EN

according to {prepoziţie}

volume_up
according to (dar şi: corresponding (to))
They must be properly disposed of and handled according to the instructions.
Becurile trebuie aruncate în mod corespunzător şi utilizate conform instrucţiunilor.
I am pleased that the report takes account of the principle of appropriate representation, according to which all stakeholder positions must be incorporated in an appropriate manner.
Sunt mulţumit că raportul ţine cont de principiul reprezentării corespunzătoare, potrivit căruia toate poziţiile părţilor interesate trebuie încorporate în mod corespunzător.

Exemple de folosire pentru "according to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAccording to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
În opinia acestuia, principala ţară din această zonă, un fel de fus, este Iranul.
EnglishAccording to the report, Europe currently imports 60% of the fish it consumes.
Conform raportului, Europa importă în prezent 60 % din peştele pe care îl consumă.
EnglishHowever, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
Cu toate acestea, potrivit raportoarei, stocul de hamsii încă nu s-a redresat.
EnglishI grew up in a country where society was organised according to multiannual plans.
Am crescut într-o ţară în care societatea era organizată după planuri multianuale.
EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Potrivit ONU, aproape 5 milioane de sudanezi au nevoie urgentă de ajutoare.
EnglishResearch funds can only be allocated according to the principle of excellence.
Fondurile pentru cercetare pot fi alocate doar în funcție de principiul excelenței.
EnglishAccording to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
Conform statisticilor UE numărul exploataţiilor zootehnice a scăzut din 1990 cu 25 %.
EnglishIt depends on the mobile PC and battery, and varies according to the manufacturer.
Acest lucru depinde de PC-ul mobil și de baterie și variază în funcție de producător.
EnglishThese have to be assessed on an individual basis according to our legislation.
Acestea trebuie evaluate individual, în conformitate cu legislația noastră.
EnglishAccording to Frontex, 95% of illegal immigrants entering Europe enter via Greece.
Potrivit Frontex, 95 % dintre imigranții ilegali care vin în Europa intră prin Grecia.
EnglishAccording to the Progress Report for 2009, Turkey still has a long way to go.
Conform raportului de ţară din 2009, Turcia mai are o cale lungă de parcurs.
EnglishOur political commitment will be judged according to the resources that we grant it.
Angajamentul nostru politic va fi judecat conform resurselor pe care i le rezervăm.
EnglishAccording to the latest polls, 57.6% of Icelanders are opposed to joining the EU.
Conform ultimelor sondaje, 57,6 % dintre islandezi se opun aderării la UE.
EnglishThey must be properly disposed of and handled according to the instructions.
Becurile trebuie aruncate în mod corespunzător şi utilizate conform instrucţiunilor.
EnglishAccording to internal estimates, about 6 million people have died so far.
Conform estimărilor interne, aproape 6 milioane de persoane au murit până acum.
EnglishEvery case has been evaluated according to the evidence presented by each Member State.
Fiecare cauză a fost evaluată conform probelor prezentate de fiecare stat membru.
EnglishAccording to the International Red Cross, the shells hit the paediatric department.
Conform Crucii Roşii Internaţionale, obuzele au lovit secţia de pediatrie.
EnglishAccording to the Treaty of Lisbon, this falls within the competence of the EU.
În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, acestea țin de competența UE.
EnglishAccording to Frontex, 90% of illegal immigrants who come to Europe enter via Greece.
Potrivit Frontex, 90 % dintre imigranții ilegali care vin în Europa intră prin Grecia.
EnglishThat is the responsibility of the Member States according to my understanding of the law.
După cum înțeleg eu legislația, aceasta este responsabilitatea statelor membre.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian