Traducere engleză-română pentru "to account for"

EN

"to account for" română traducere

EN

to account for {verb}

volume_up
This is, however, qualified by the need to genuinely take greater account of the social and environmental dimensions in trade policy, in the agreements we negotiate.
Acesta se explică, totuși, prin necesitatea de a lua cu adevărat în calcul, într-o măsură mai mare, aspectele sociale și de mediu în politica comercială, în acordurile pe care le negociem.
President Barroso, will you explain to what extent plans for the EU to sign the European Convention on Human Rights will take into account the differing positions of the Member States?
Dle Preşedinte Barroso, ne puteţi explica în ce măsură planurile UE de a semna Convenţia Europeană a Drepturilor Omului vor lua în considerare poziţiile diferite ale statelor membre?
to account for (dar şi: to clarify, to explain)
Taken together, they account for 90% of all businesses in Austria which employ fewer than ten workers, just to make the relationship here clear.
Împreună, acestea reprezintă 90 % dintre toate întreprinderile din Austria, care au sub zece angajaţi, pentru a clarifica această relaţie.
This is, however, qualified by the need to genuinely take greater account of the social and environmental dimensions in trade policy, in the agreements we negotiate.
Acesta se explică, totuși, prin necesitatea de a lua cu adevărat în calcul, într-o măsură mai mare, aspectele sociale și de mediu în politica comercială, în acordurile pe care le negociem.
President Barroso, will you explain to what extent plans for the EU to sign the European Convention on Human Rights will take into account the differing positions of the Member States?
Dle Preşedinte Barroso, ne puteţi explica în ce măsură planurile UE de a semna Convenţia Europeană a Drepturilor Omului vor lua în considerare poziţiile diferite ale statelor membre?

Exemple de folosire pentru "to account for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
În fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
EnglishCurrently, EU contributions account for a third of Mauritania's national budget.
În prezent, contribuțiile UE reprezintă o treime din bugetul național mauritan.
EnglishLet us not forget that direct payments account for only part of farmers' income.
Să nu uităm că plățile directe reprezintă doar o parte din veniturile fermierilor.
EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
Raportul ține seama și de schimbările recente de pe scena politică din Bahrain.
EnglishTrade has decreased, which will weaken these countries' current account balances.
A scăzut comerţul, ceea ce va afecta în mod negativ contul curent al acestor ţări.
EnglishThe United States and China must be called to account forcefully on this matter.
Statele Unite şi China trebuie trase ferm la răspundere în această privinţă.
EnglishThey do not take into account the different traditions in different Member States.
Acestea nu iau în considerare tradiţiile diferite din diferitele state membre.
EnglishPedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
57% dintre victimele accidentelor rutiere sunt pietoni, bicicliști și motocicliști.
EnglishTo get connected, you need an account with an Internet service provider (ISP).
Pentru a vă conecta, vă trebuie un cont la un furnizor de servicii internet (ISP).
EnglishIt takes into account the concerns of Parliament raised in your resolutions.
Acesta ia în considerare preocupările Parlamentului ridicate în rezoluţiile dvs.
EnglishReserved accounts include the default user account and the system accounts.
Conturile rezervate includ contul de utilizator implicit și conturile de sistem.
EnglishClick the account you want to change, and then click Change the account type.
Faceți clic pe contul pe care doriți să-l modificați, apoi pe Modificare tip cont.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Fiecare tip de cont oferă utilizatorului un alt nivel de control asupra computerului.
EnglishIf you can still sign in to your account, you should change your password right away.
Dacă tot nu vă puteți conecta la cont, ar trebui să vă schimbați parola imediat.
EnglishI am clarifying this so it can be taken into account on subsequent occasions.
Clarific acest aspect pentru a fi luat în consideraţie în situaţiile viitoare.
EnglishHowever, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Totuşi, până acum nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste infracţiuni.
EnglishIt takes account of environmental objectives approved by the EU some time ago.
Aceasta ia în considerare obiectivele de mediu aprobate de UE acum ceva timp.
EnglishThe Council regrets the fact that this position has not been taken into account.
Consiliul regretă faptul că această poziţie nu a fost luată în considerare.
EnglishIf the person you're adding already has a Microsoft account, enter it now.
Dacă persoana pe care o adăugați are deja un cont Microsoft, introduceți-l acum.
EnglishUnder Managing your account, click Account details (password, addresses, time zone).
Sub Se gestionează contul, faceți clic pe Detalii cont (parolă, adrese, fus orar).

Traduceri similare în dicționarul englez-român

account substantiv
for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
Romanian