EN

accountable {adjectiv}

volume_up
accountable (dar şi: explainable, explicable)

Exemple de folosire pentru "accountable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Bank must partner accountable and transparent financial intermediaries.
Banca trebuie să se asocieze cu intermediari financiari responsabili și transparenți.
EnglishThe commissioners will thus be more accountable for the budgetary choices that they make.
Astfel, comisarii vor fi răspunzători pentru alegerile bugetare pe care le fac.
EnglishThe ECB is accountable to the citizens of Europe through the European Parliament.
BCE este răspunzătoare în faţa cetățenilor Europei prin intermediul Parlamentului European.
EnglishThose are the ones that the Council is accountable to, more than to us.
În faţa acestora este Consiliul răspunzător, mai mult decât în faţa noastră.
EnglishSo we try to be as accountable in terms of communication as possible.
Așadar, încercăm să fim cât se poate de responsabili în materie de comunicare.
EnglishLet us hold accountable a system that allows de facto imprisonment of opposition leaders.
Să tragem la răspundere un sistem care permite de facto arestarea liderilor opoziției.
EnglishThat is certainly in place, and that is accountable for the farmers.
Aceasta este, cu siguranţă, pusă în aplicare şi este responsabilă pentru agricultori.
EnglishI believe it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Consider că este esenţial ca funcţionarii publici să fie răspunzători faţă de publicul larg.
EnglishI argue that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Susţin că este esenţial ca funcţionarii publici să fie răspunzători faţă de publicul larg.
EnglishI believe that it is essential for civil servants to be accountable to the general public.
Consider că este esenţial ca funcţionarii publici să fie răspunzători faţă de publicul larg.
EnglishThey will also, of course, be accountable to the Council and to the European Parliament.
Bineînţeles, vor fi, de asemenea, răspunzătoare în faţa Consiliului şi a Parlamentului European.
EnglishYou are not accountable and there is no mechanism for the peoples of Europe to remove you.
Dvs. nu sunteţi responsabil şi nu există niciun mecanism ca cetăţenii Europei să vă îndepărteze.
EnglishFourthly, the Commission must be politically accountable.
În al patrulea rând, Comisia trebuie să fie responsabilă din punct de vedere politic.
EnglishRather, they should be supporting those that elected them and to whom they are accountable.
În schimb, trebuie să îi susţină pe cei care i-au ales şi în faţa cărora trebuie să dea socoteală..
EnglishThese undertakings must be realistic, fair and accountable.
Aceste angajamente trebuie să fie realiste, corecte şi responsabile.
EnglishMr Barroso chairs an executive that is elected by and is accountable to the European Parliament.
Dl Barroso prezidează un executiv care este ales de Parlamentului European şi răspunde în faţa lui.
EnglishAnd this is why we must insist they be held accountable.
De aceea, trebuie să insistăm ca acestea să fie trase la răspundere.
EnglishIt would be a good thing if credit rating agencies were to be more accountable in future.
Ar fi de dorit ca, în viitor, agenţiile de rating de credit să fie obligate să-şi asume o mai mare răspundere.
EnglishWe also need the Service to be fully accountable to this House - to the European Parliament.
Avem nevoie ca serviciul să fie pe deplin răspunzător în faţa acestui Plen - în faţa Parlamentului European.
EnglishAn accountable and transparent EU administration is surely key to building citizens' trust.
O administrație UE responsabilă și transparentă este fără îndoială cheia consolidării încrederii cetățenilor.