Traducere engleză-română pentru "accounted for"

EN

"accounted for" română traducere

EN

accounted for {adjectiv masculin/feminin}

volume_up
accounted for
accounted for (dar şi: bodied)
This accounted for approximately 50% of the Fund's total resources.
Acest lucru a reprezentat aproximativ 50 % din resursele totale ale fondului.
It contributed 2.6% of Community GDP and accounted for 3.1% of all jobs within the European Union, or 5.8 million people.
A contribuit cu 2,6 % la PIB-ul comunitar și a reprezentat 3,1 % din toate locurile de muncă din cadrul Uniunii Europene, respectiv 5,8 milioane de persoane.
In 2004, online gambling accounted for roughly 5% of the total gambling market in the EU and the numbers have been increasing rapidly over the past few years.
În 2004, jocurile de noroc online au reprezentat aproximativ 5% din piaţa totală a jocurilor de noroc la nivelul UE, iar cifrele au crescut rapid în ultimii ani.

Exemple de folosire pentru "accounted for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe President of the European Council is not yet accounted for in the budget.
Preşedintele Consiliului European nu a fost socotit încă în acest buget.
EnglishThis accounted for approximately 50% of the Fund's total resources.
Acest lucru a reprezentat aproximativ 50 % din resursele totale ale fondului.
EnglishThis is torture, which I do not believe is accounted for in any friendship or institutional agreements.
Aceasta este tortură, care nu cred că nu se justifică prin niciun acord instituţional sau amical.
EnglishIt is vitally important that these funds are properly and efficiently spent and accounted for.
Este extrem de important ca aceste fonduri să fie utilizate corespunzător şi eficace şi să fie justificate.
EnglishIn 2005, the EU accounted for 18.1% of world exports and 18.9% of imports.
În 2005, participarea Uniunii la exporturile înregistrate la nivel mondial a fost de 18,1% şi de 18,9% la importuri.
EnglishThe tragedies of the past are not accounted for either.
Nici pentru tragediile din trecut nu s-au oferit răspunsuri.
EnglishEverything is accounted for, down to the last cent.
Pentru tot se dă socoteală, până la ultimul cent.
EnglishThe problem has not been restricted to low-cost carriers, although these have accounted for most of the failures.
Problema nu s-a limitat doar la transportatorii low cost, deşi aceştia se numără printre majoritatea eşecurilor.
EnglishThe built environment consumes approximately 40% of our energy, 99% of which is accounted for by existing buildings.
Acesta ne consumă aproximativ 40 % din energie, pentru 99 % din aceasta fiind răspunzătoare clădiri deja existente.
EnglishIn 2008, the total volume of goods reached almost EUR 50 billion, while services accounted for EUR 20.8 billion.
În 2008, volumul total de bunuri a atins aproape 50 de miliarde de euro, serviciile atingând suma de 20,8 miliarde de euro.
EnglishIn 2007 India accounted for 2.4% of EU exports and 1.8% of EU imports, and was the EU's ninth most important trading partner.
India deţinea în 2007 2,4 % din exporturile UE şi 1,8% din importurile UE şi a fost al nouălea partener comercial al UE.
EnglishAbout 15 years ago, agricultural produce accounted for approximately 50% of the final value of the product; today it does not exceed 20%.
Acum cca 15 ani, produsele agricole reprezentau aproximativ 50% din valoarea finală a produsului; astăzi nu depăşesc 20%.
EnglishOf course we are also demanding that the resources provided are used more effectively and accounted for in a clearer way.
Bineînţeles că mai cerem şi ca resursele disponibile să fie folosite mai eficient şi să se răspundă pentru acestea într-o manieră mai clară.
EnglishAlready, much of European money is not properly accounted for in spending projects due to improper oversight procedures.
Deja o mare parte a fondurilor europene nu se justifică în mod corespunzător în proiectele de finanțare din cauza procedurilor inadecvate de supraveghere.
EnglishThese potential effects should be accounted for in individual treatments so that the economic health of the Union as a whole improves.
Aceste efecte potențiale ar trebui explicate în tratamentele individuale pentru ca sănătatea economică a Uniunii ca întreg să se îmbunătățească.
EnglishIt contributed 2.6% of Community GDP and accounted for 3.1% of all jobs within the European Union, or 5.8 million people.
A contribuit cu 2,6 % la PIB-ul comunitar și a reprezentat 3,1 % din toate locurile de muncă din cadrul Uniunii Europene, respectiv 5,8 milioane de persoane.
EnglishMany new business start-ups fail, in particular, in the microfinance sector, and so this must be accounted for within the programme.
Multe firme noi debutante eşuează, în special, la nivelul microfinanţării; prin urmare, această situaţie trebuie justificată în cadrul programului.
EnglishI think that in the field of foreign policy, particularly in two areas, the Swedish Presidency and the last six months cannot be accounted successful.
Cred că în domeniul politicii externe, în special în două domenii, Preşedinţia suedeză şi ultimele şase luni nu pot fi considerate un succes.
EnglishIt is of real concern to them that the cost of delivering this common policy is not being carefully allocated and not being carefully accounted for.
Cetățenii sunt foarte îngrijorați de faptul că costurile de punere în aplicare a politicii comune nu sunt alocate în mod adecvat și nu sunt justificate.
EnglishIn 2009, the European Union and Japan accounted for approximately 20% of the world economy and in 2010, bilateral trade was worth EUR 120 billion.
În 2009, UE și Japonia reprezentau împreună circa 20 % din economia mondială și, în 2010, schimburile comerciale bilaterale valorau 120 de miliarde de euro.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

for prepoziţie
for conjuncţie
for adverb
to mourn for verb
Romanian
to do for verb