Traducere engleză-română pentru "to accrue"

EN

"to accrue" română traducere

RO
EN

to accrue [accrued|accrued] {verb}

volume_up
1. Economie
to accrue

Exemple de folosire pentru "to accrue" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, accrue 10 bag points and the team is penalized 100 points.
Totuși, dacă obțineți 10 puncte de pungă, echipa este penalizată cu 100 de puncte.
EnglishThus, maintaining it in the FTA does not accrue any new benefit.
Prin urmare, menţinerea clauzei în acordul de liber schimb nu aduce niciun beneficiu nou.
EnglishThe more ambitious the free trade agreement, the greater the economic benefits that will accrue to each party - the European Union and India.
Cu cât acordul de liber schimb este mai ambiţios, cu atât sunt mai mari beneficiile economice care se vor acumula pentru fiecare parte - UE şi India.
EnglishAdded to that, I am informed that the savings made from capping will accrue to the EU and not the Member State that actually generated the savings.
Mai mult, sunt informat că economiile realizate în urma plafonării vor reveni Uniunii Europene, și nu statelor membre care, de fapt, le-au generat.
English. - The economic benefits of adopting the euro accrue to both the Member States that join the euro area and to the euro area as a whole.
membru al Comisiei. - Adoptarea monedei euro prezintă beneficii economice atât pentru statele membre care aderă la zona euro, cât şi pentru zona euro în ansamblu.
EnglishI question the morality of excluding Taiwan from the benefits that would undoubtedly accrue from being granted observer status at the World Health Assembly.
Pun la îndoială moralitatea excluderii Taiwanului de la beneficiile care ar creşte, fără îndoială, prin acordarea statutului de observator la Adunarea Mondială a Sănătăţii.
EnglishWe must, at all times, highlight the benefits that can accrue to small and medium-sized companies under what is the largest publicly funded research programme in the world.
Trebuie să subliniem neîncetat avantajele imense de care pot beneficia întreprinderile mici și mijlocii în cadrul celui mai mare program de cercetare din lume finanțat din bani publici.