EN

to accumulate [accumulated|accumulated] {verb}

volume_up
If you use your digital camera regularly, you'll soon accumulate hundreds or thousands of pictures on your computer.
Dacă de obicei utilizați un aparat foto digital, veți acumula rapid sute sau mii de imagini în computer.
If you use your digital camera regularly, you'll soon accumulate hundreds or thousands of pictures on your computer.
Dacă utilizaţi în mod regulat aparatul foto digital, veţi acumula rapid sute sau mii de imagini în computer.
Unless the state plays an active and not just a formal role, this problem will remain truly intractable and the petitions from defrauded victims will accumulate.
Dacă statul nu va juca un rol activ și nu doar un rol formal, această problemă va fi în continuare dificil de rezolvat, iar petițiile prezentate de victimele fraudate se vor acumula.
to accumulate (dar şi: to heap, to pile up, to stack)
to accumulate
to accumulate (dar şi: to amass, to collect, to gather)
to accumulate
volume_up
a cumula {vb.} (a strânge)
to accumulate
volume_up
a capitaliza {vb.} (a acumula)

Exemple de folosire pentru "to accumulate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou also accumulate one bag point for each overtrick.
De asemenea, acumulați un punct „pungă” pentru fiecare tur suplimentar.
EnglishEurope has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Europa a fost mereu continentul în care libertatea de cunoaştere a oamenilor a fost preţuită.
EnglishIf you use your digital camera regularly, you'll soon accumulate hundreds or thousands of pictures on your computer.
Dacă de obicei utilizați un aparat foto digital, veți acumula rapid sute sau mii de imagini în computer.
EnglishIf you use your digital camera regularly, you'll soon accumulate hundreds or thousands of pictures on your computer.
Dacă utilizaţi în mod regulat aparatul foto digital, veţi acumula rapid sute sau mii de imagini în computer.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Cu toate acestea, progresele din regiune sunt deseori imprevizibile: se acumulează tensiunile şi se înmulţesc neînţelegerile.
EnglishIt jeopardises people's relationships, work and health and, in no time at all, they can accumulate thousands of euros in debt.
Aceasta pune în pericol relaţiile dintre indivizi, activitatea şi sănătatea şi poate duce la acumularea, pe nesimţite, a unor datorii de mii de euro.
EnglishIt is no coincidence, in fact, that more harmful gases accumulate in the air as a result of deforestation than can be attributed to transport, for instance.
Nu este o coincidenţă că, de fapt, mai multe gaze nocive se acumulează în atmosferă ca urmare a despăduririi, care pot fi puse pe seama transportului, de exemplu.
EnglishIt is an important sign that any future problems will not be allowed to accumulate, and that the 20-year wait will end with the signature of the Treaty of Accession.
Este un semn important că nu se va permite acumularea niciunei probleme viitoare și că așteptarea de 20 ani va lua sfârșit odată cu semnarea Tratatului de aderare.
EnglishAs protectionist and liberalising measures accumulate, a situation will arise in which they are mutually exclusive and will have no effect on world trade.
Pe măsură ce se acumulează măsuri protecţioniste şi de liberalizare, se va întâmpla ca acestea să se excludă reciproc şi să nu mai aibă niciun efect asupra comerţului mondial.
EnglishUnless the state plays an active and not just a formal role, this problem will remain truly intractable and the petitions from defrauded victims will accumulate.
Dacă statul nu va juca un rol activ și nu doar un rol formal, această problemă va fi în continuare dificil de rezolvat, iar petițiile prezentate de victimele fraudate se vor acumula.
EnglishHowever, we need to remember what my Polish fellow Members, Mrs Staniszewska, Mr Podkański and Mr Zapałowski said, about funds tending to accumulate in the centres of the regions.
Totuşi, trebuie să reţinem ceea ce au afirmat colegii mei polonezi, dna Staniszewska, dl Podkański şi dl Zapałowski, privind faptul că fondurile tind să se acumuleze în centrul regiunilor.
EnglishThe internal debts of small and medium-sized enterprises accumulate, giving rise to an economic poison in the form of invoices with long payment periods which are hard to enforce.
Datoriile interne ale întreprinderilor mici și mijlocii se acumulează, dând naștere unei otrăvi economice sub forma facturilor cu perioade de plată lungi care sunt aplicate cu dificultate.

Sinonime (în engleză) pentru "accumulated":

accumulated
English
accumulative
English
accumulator