Traducere engleză-română pentru "accumulation"

EN

"accumulation" română traducere

EN

accumulation {substantiv}

volume_up
Its aim was to achieve new conditions for continuing the process of capitalist accumulation.
Scopul său era să obțină condiții noi pentru continuarea procesului de acumulare capitalistă.
accumulation (dar şi: crowd, heap, mass, multitude, set, slew, throng)

Exemple de folosire pentru "accumulation" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe debtors and the creditors are both responsible for the accumulation of debt.
Atât debitorii, cât și creditorii sunt responsabili pentru acumularea datoriilor.
EnglishIts aim was to achieve new conditions for continuing the process of capitalist accumulation.
Scopul său era să obțină condiții noi pentru continuarea procesului de acumulare capitalistă.
EnglishThis is needed to prevent an accumulation of imbalances.
Acestea sunt necesare pentru a împiedica crearea de noi dezechilibre.
EnglishThis measure could prevent the accumulation of speculative capital.
Ea ar putea preveni acumularea de capitaluri speculative.
EnglishCleaning your Microsoft device is important to prevent dirt accumulation from affecting its functions.
Este important să curăţaţi dispozitivul Microsoft pentru ca impurităţile acumulate să nu-i afecteze funcţiile.
Englishsolar collector connected to the hot water accumulation tank
Englishsolar collector connected to the hot water accumulation tank
EnglishUnfortunately, however, the economic development and accumulation of wealth in Brazil did not translate into the eradication of poverty.
Din păcate, cu toate acestea, dezvoltarea economică şi acumularea de avere în Brazilia nu a determinat eradicarea sărăciei.
EnglishIt is not just one incident, it is the accumulation of four or five incidents, plus human error, that have led to this situation
Nu un singur incident, ci acumularea a patru sau cinci incidente și greșelile omenești au fost cele care au provocat această situație.
EnglishThe common budget, which is usually important, is nowadays a crucial source of funding for stopping the accumulation of adverse effects.
Bugetul comun, de obicei important, este astăzi o sursă de finanţare indispensabilă pentru a stopa multiplicarea efectelor negative.
EnglishI am no fan of the ECJ, which is a major factor in the EU's constant accumulation of new powers, but this ruling was immensely significant.
Nu sunt un susţinător al CEJ, care contribuie major la acumularea de noi atribuţii de către UE, dar această hotărâre a fost extrem de importantă.
EnglishThe problem in Japan was the accumulation of events: flooding, loss of off-site power and disruption of communications.
Problema în Japonia a fost acumularea de evenimente: inundații, întreruperea alimentării cu energie electrică în zonele exterioare sitului și întreruperea comunicațiilor.
EnglishIn the 15th century, Portugal’s intrepid maritime explorers led by Vasco da Gama discovered new territories, leading to the accumulation of an overseas empire.
În secolul al XV-lea, cutezătorii exploratori portughezi, conduşi de Vasco da Gama, au descoperit noi teritorii, care au permis extinderea imperiului peste mări.
EnglishIt is a crisis caused by the over-accumulation of capital, a crisis of the capitalist system which illustrates that it is an out-dated system that has been overtaken by events.
Este o criză cauzată de supraacumularea de capital, o criză a sistemului capitalist, care dovedește că acesta este un sistem perimat care a fost depășit de evenimente.
EnglishInappropriate remuneration structures of financial institutions played a big role in the accumulation of risks that led to the current financial, economic and social crisis.
Structurile de remunerare inadecvate ale instituţiilor financiare au jucat un rol important în acumularea riscurilor care au condus la criza financiară, economică şi socială actuală.
EnglishUnfortunately, it was not possible to prevent the accumulation of excessive risk in this sector.
Din nefericire, nu s-a putut preveni acumularea de riscuri excesive în acest sector şi, în acelaşi timp, au existat numeroase puncte slabe la nivelul supravegherii macroprudenţiale.
EnglishEven the accumulation of a duration of five years in the asylum system is problematic, since often the administrative procedures are subject to wilful delays and investigations.
Până și acumularea unei perioade de cinci ani în sistemul cu privire la azil este problematică, întrucât procedurile administrative sunt supuse adesea unor întârzieri și anchete deliberate.
EnglishThe accumulation and dissemination of the body of knowledge generated by the ecodesign efforts of manufacturers is one of the crucial benefits in the reform of the ecodesign directive.
Acumularea şi diseminarea cunoştinţelor generate în efortul de eco-proiectare al producătorilor reprezintă unul din beneficiile esenţiale ale reformării directivei proiectării ecologice.

Sinonime (în engleză) pentru "accumulation":

accumulation
accumulated
English
accumulative
English
accumulator