Traducere engleză-română pentru "accuracy"

EN

"accuracy" română traducere

volume_up
accuracy {substantiv}
EN

accuracy {substantiv}

volume_up
accuracy (dar şi: precision)
High-performance 1000 dpi optical sensor delivers greater accuracy and control.
Senzorul optic de înaltă performanţă de 1000 dpi oferă precizie şi control mai mari.
The 800-dots-per-inch (DPI) optical sensor delivers greater accuracy and control.
Senzorul optic cu rezoluţia de 800 puncte pe inchi (DPI) asigură precizie şi control superioare.
How does the Commission intend to assist in the transition from the current PSA test, with its limited accuracy for diagnosis, to a more accurate marker for diagnosis and prognosis?
În ce mod intenţionează Comisia să sprijine trecerea de la actualul test PSA, a cărui precizie în diagnosticare este limitată, la un marcator mai precis în diagnosticare şi prognoză?
Confort şi acurateţe fără efort.
It is not possible to talk about budgetary accuracy and clarity in this context and this situation must improve.
Nu putem vorbi despre acurateţe şi claritate bugetară în acest context, iar această situaţie trebuie să se îmbunătăţească.
The most important argument is, however, that fishermen can indeed estimate their catches within an accuracy level of 3%.
Cel mai important argument este, totuşi, că pescarii pot într-adevăr să estimeze capturile cu un nivel de acurateţe de 3%.

Exemple de folosire pentru "accuracy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHigh-performance 1000 dpi optical sensor delivers greater accuracy and control.
Senzorul optic de înaltă performanţă de 1000 dpi oferă precizie şi control mai mari.
EnglishIt is expected that accuracy to 45 centimetres will be possible in the near future.
Se preconizează că în viitor va fi posibilă o acuratețe de 45 de centimetri.
EnglishThe 800-dots-per-inch (DPI) optical sensor delivers greater accuracy and control.
Senzorul optic cu rezoluţia de 800 puncte pe inchi (DPI) asigură precizie şi control superioare.
EnglishMicrosoft isn't responsible for the accuracy or content of any third-party calendars.
Microsoft nu este responsabil pentru corectitudinea sau conținutul calendarelor unor terțe părți.
EnglishThis helps to improve the accuracy of the resulting calibration.
Acest lucru contribuie la îmbunătățirea acurateței calibrării rezultate.
EnglishFirstly, the quality of these tests and the accuracy of the actual assessment process.
În primul rând, asigurarea calității acestor teste și a acurateței procesului de evaluare propriu zis.
EnglishCertified translations come with a guarantee of accuracy from a registered translator.
Traducătorul autorizat garantează exactitatea traducerii.
EnglishBilling accuracy is closely related to metering frequency.
Acurateţea facturării este în strânsă legătură cu frecvenţa contorizării.
EnglishThis puts the issue of the independence and of the accuracy of the EFSA's assessments back on the table.
Acest lucru repune în discuție problema independenței și a exactității evaluărilor EFSA.
EnglishIt has always set out to act to promote transparency and accuracy.
Aceasta s-a angajat întotdeauna pentru a acţiona în vederea promovării transparenţei şi a acurateţei.
EnglishReview documents and mail to improve accuracy
Revizuirea documentelor și poștei electronice pentru îmbunătățirea preciziei
EnglishIn order to guarantee the accuracy of the factsheets, they are validated by the relevant Commission departments.
Fişele sunt aprobate de serviciile relevante ale Comisiei, pentru a le garanta acurateţea.
EnglishAllow computer to review your documents and mail to improve speech recognition accuracy
Permite computerului să examineze documentele și corespondența pentru a îmbunătăți gradul de recunoaștere a vorbirii.
EnglishMost people experience better handwriting recognition accuracy with the writing pad.
Majoritatea utilizatorilor au raportat o acuratețe mai bună a recunoașterii scrierii de mână folosind planșa de scriere.
EnglishAll these comments will be checked for accuracy.
Va fi verificată corectitudinea tuturor acestor comentarii.
EnglishAdditionally, there must be accuracy and transparency in managing the funds made available under this budget.
În plus, fondurile disponibile în cadrul acestui buget trebuie gestionate cu exactitate şi transparenţă.
EnglishThis can help improve recognition accuracy.
Aceasta poate ajuta la îmbunătățirea gradului de recunoaștere.
EnglishIt is not possible to talk about budgetary accuracy and clarity in this context and this situation must improve.
Nu putem vorbi despre acurateţe şi claritate bugetară în acest context, iar această situaţie trebuie să se îmbunătăţească.
EnglishThe more alarming a piece of news is, the faster it spreads, and so the accuracy of information takes second place.
Cu cât o ştire este mai alarmantă, cu atât mai repede se răspândeşte, şi astfel acurateţea informaţiilor devine secundară.
EnglishThe most important argument is, however, that fishermen can indeed estimate their catches within an accuracy level of 3%.
Cel mai important argument este, totuşi, că pescarii pot într-adevăr să estimeze capturile cu un nivel de acurateţe de 3%.

Sinonime (în engleză) pentru "accuracy":

accuracy
English