EN

accurate {adjectiv}

volume_up
Everything he does is accurate and practical, and such is the case with this report.
Tot ceea ce face este precis și practic și acest lucru este valabil și cu privire la acest raport.
I hope that this is not an accurate calculation.
Nu pot decât să sper că nu este vorba de un calcul foarte precis.
The system will be quicker, more accurate, less expensive and will allow for the automated processing of data.
Sistemul va fi mai rapid, mai precis mai ieftin şi va permite procesarea automată a datelor.
accurate (dar şi: exact, precise, clockwork)
An even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
Un titlu şi mai exact ar fi fost "Pactul de stabilitate pentru creştere”.
EGNOS is ten times more accurate than GPS at present.
EGNOS este de zece ori mai exact decât este GPS în prezent.
This ensures that the allocation of the FISIM is properly carried out from 2010, resulting in a more accurate calculation of the GNI.
Astfel, alocarea SIFMI se va efectua în mod corespunzător începând cu anul 2010, iar VNB se va putea calcula mai exact.
accurate (dar şi: correct, precise)
accurate (dar şi: equitable, exact, fair, just, right)
accurate (dar şi: exact, precise)

Exemple de folosire pentru "accurate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCommissioner, your diagnosis of a lack of interconnection could not be more accurate.
Domnule Comisar, diagnosticul dvs. privind lipsa de interconexiuni este foarte precis.
EnglishWe need to deal with this subject rather more quickly and we need accurate controls.
Problema trebuie tratată cu mai multă rapiditate și avem nevoie de controale riguroase.
EnglishAn even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
Un titlu şi mai exact ar fi fost "Pactul de stabilitate pentru creştere”.
EnglishSo, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
Astfel, în acest context, expresia "bomba cu ceas a pensiilor” este, fără îndoială, exactă.
EnglishThe Stability and Growth Pact indicators are clearly not accurate and do not work.
În mod clar, indicatorii Pactului de stabilitate și creștere nu sunt preciși și nu funcționează.
EnglishIn this regard, it is necessary to ensure that the information is accurate and complete.
În această privință, este necesar să ne asigurăm că informațiile sunt corecte și complete.
EnglishTherefore, the billions that you referred to are not accurate amounts.
Prin urmare, miliardele la care vă refereaţi nu reprezintă sume exacte.
EnglishThe report is comprehensive, accurate and sets out the challenges ahead.
Raportul este cuprinzător, corect și stabilește provocările viitoare.
EnglishThis will mean that patients receive clear and accurate information.
Acest lucru va însemna că pacienţii primesc informaţii clare şi exacte.
EnglishEverything he does is accurate and practical, and such is the case with this report.
Tot ceea ce face este precis și practic și acest lucru este valabil și cu privire la acest raport.
EnglishOperators must be supplied with accurate data so that they can implement the best solutions.
Operatorilor trebuie să li se furnizeze date corecte pentru a putea aplica soluții optime.
EnglishIn these circumstances, the rapid provision of accurate information to passengers was an absolute must.
În aceste condiţii, obligatorie era informarea corectă şi rapidă a pasagerilor.
EnglishWe need to obtain an accurate and clear explanation of why there are problems in this area.
Trebuie să obţinem o explicaţie precisă şi clară referitoare la problemele din acest domeniu.
EnglishThe comment by Mr Naranjo Escobar was very accurate and concerns a task for the future.
Comentariul făcut de dl. Naranjo Escobar a fost foarte corect şi se referă la o sarcină de viitor.
EnglishThe fact is that the scanning equipment to be used is not accurate.
Echipamentul de scanare care urmează a fi utilizat nu este precis.
EnglishPackaging must include accurate information about thrombin and the labelling must be clear.
Ambalajul trebuie să conţină informaţii precise despre trombină şi eticheta trebuie să fie clară.
EnglishDoes the Commission have accurate statistics on 'dys' problems?
Dispune Comisia de date statistice precise pentru problemele „dis”?
EnglishHowever, the battery status may not be accurate if a wireless connection problem exists.
Dar starea bateriei s-ar putea să nu fie corectă dacă există o problemă legată de conexiunea wireless.
EnglishI admit that this is still EUR 2.7 billion too much, but we must be accurate for the sake of honesty.
Recunosc că şi 2,7 miliarde de euro înseamnă prea mult, dar trebuie să fim exacţi şi sinceri.
EnglishThese elements must be included if we are to have an accurate picture of Europe in the year 2010.
Aceste elemente trebuie neapărat incluse, dacă ne dorim o imagine corectă a Europei în anul 2010.

Sinonime (în engleză) pentru "accurate":

accurate