Traducere engleză-română pentru "to accuse of"

EN

"to accuse of" română traducere

EN

to accuse of {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to accuse of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is absolutely not true that people will be able to simply accuse you and you will have to defend yourself.
Nu este adevărat că persoanele vă vor putea acuza şi că va trebui să vă apăraţi.
EnglishAt the same time it is wrong to accuse China of cultural genocide.
În acelaşi timp, nu putem acuza China de genocid cultural.
EnglishIt is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
Este absurd ca guvernul din Sri Lanka să fie acuzat de genocid.
EnglishWe cannot accuse you of being responsible for this, after all you are no longer the party leader.
Nu putem să vă acuzăm de a fi responsabil de acest lucru; la urma urmei, nu mai sunteți liderul partidului.
EnglishThey accuse immigrants of violating European values.
Acuză imigranții de încălcarea valorilor europene.
EnglishOne might accuse Mr Cappato, as Mr Herrero-Tejedor and Mr Cashman have done, of going beyond the remit.
L-am putea acuza pe domnul Cappato, cum au făcut domnul Herrero-Tejedor şi domnul Cashman, că şi-a depăşit competenţa.
EnglishTherefore, if we do not want anyone to accuse us of those double standards, we should treat everyone equally.
Prin urmare, dacă nu vrem să ne acuze nimeni de aceste standarde duble, ar trebui să îi tratăm pe toţi în mod egal.
EnglishI am not trying to accuse anyone ahead of time.
EnglishWe accuse the Swedish Presidency openly.
EnglishHowever, even if I were in favour of it, I would accuse its masters of betraying the economic interests of its peoples.
Cu toate acestea, chiar dacă aş fi fost, tot aş acuza conducătorii ei de trădarea intereselor economice ale popoarelor ei.
EnglishIt is easy to level accusations at the Lukashenko regime, which deserves such accusations, and we should indeed accuse and denounce it.
Este ușor să facem acuzații la adresa regimului Lukașenko, care le merită, și într-adevăr ar trebui să îl acuzăm și să îl denunțăm.
EnglishConsumers, entrepreneurs and businessmen all accuse us of imposing barriers that impede things from functioning smoothly.
Consumatorii, antreprenorii și oamenii de afaceri ne acuză cu toții de faptul că impunem bariere care împiedică lucrurile să funcționeze fără probleme.
EnglishTo accuse such a person of treason is, I believe, to say the least, unparliamentary language, and he should be ashamed of himself.
Să acuzi de trădare o astfel de persoană este, după părerea mea, un limbaj neparlamentar, ca să nu spun mai mult, şi ar trebui să-i fie ruşine.
EnglishWe accuse the Commission President of doing things that he is obliged to do, in other words, adhering to the treaties and implementing the resolutions.
Îl acuzăm pe preşedintele Comisiei că face lucruri pe care este obligat să le facă, şi anume să adere la tratate şi să pună în aplicare rezoluţiile.
EnglishHowever, we must not do it based on the 'shame and blame' model, and accuse China and ignore the differences in culture and civilisation which separate us.
Nu trebuie să o facem însă urmând modelul "shame and blame”, să acuzăm China şi să ignorăm diferenţele de cultură şi civilizaţie care ne despart.
EnglishWhen looking for the source of the deadly bacteria, and in the absence of hard evidence, we accuse each other, restrict imports and exports of commodities and claim compensation.
Tot căutând sursa bacteriei ucigaşe - în lipsa unor dovezi solide, ne acuzăm reciproc, restricţionăm importurile şi exporturile de marfă şi cerem despăgubiri.
EnglishWill we have to fight each year to obtain a token contribution from stubborn Member States that will subsequently accuse Europe of being ineffective and superfluous?
Va trebui să ne luptăm în fiecare an pentru a obține o contribuție modică din partea statelor membre încăpățânate, care vor acuza ulterior Europa de ineficiență și de inutilitate?
EnglishAt the same time, I should like to remark that the title of 'human rights defender' does not give Mr Orlov the right to accuse the President of the Republic of Chechnya of murder.
În același timp, aș dori să remarc faptul că titlul de "apărător al drepturilor omului” nu îi conferă dlui Orlov dreptul de a-l acuza de crimă pe președintele Republicii Cecenia.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
to take care of verb
to deprive of verb
to think of verb
Romanian
to get rid of verb
to take hold of verb
Romanian