Traducere engleză-română pentru "ace"

EN

"ace" română traducere

volume_up
ace {substantiv}
RO
RO

"coltuc (pentru ace)" engleză traducere

EN

ace {substantiv}

volume_up
Remove cards by making a complete stack in descending order (king to ace).
Eliminați cărțile făcând un teanc complet în ordine descrescătoare (de la popă la as).
In Hearts, the cards are ranked from ace (high) to two (low).
La Hearts, cărțile sunt evaluate de la as (cea mai mare) la doi (cea mai mică).
Each stack must consist of a single suit, and start with an ace.
Fiecare stivă trebuie să cuprindă o singură suită și să înceapă cu un as.
RO

coltuc (pentru ace) {neutru}

volume_up
coltuc (pentru ace) (dar şi: perniţă)

Exemple de folosire pentru "ace" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRemove cards by making a complete stack in descending order (king to ace).
Eliminați cărțile făcând un teanc complet în ordine descrescătoare (de la popă la as).
EnglishI would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.
Mi-aş dori foarte mult să avem un as în mână, o carte bună în mânecă.
EnglishIn Hearts, the cards are ranked from ace (high) to two (low).
La Hearts, cărțile sunt evaluate de la as (cea mai mare) la doi (cea mai mică).
EnglishIn Spades, cards are ranked from lowest (2) to highest (ace).
La Spades, cărțile sunt evaluate de la cea mai mică (2) la cea mai mare (as).
EnglishEach stack must consist of a single suit, and start with an ace.
Fiecare stivă trebuie să cuprindă o singură suită și să înceapă cu un as.
EnglishSo, in the preceding example, an ace of hearts would take the trick.
Deci, în exemplul precedent, asul de cupă este cel care ia turul.
EnglishBuild four stacks of cards, one for each suit, in ascending order, from ace to king.
Construiți patru stive de cărți, câte una pentru fiecare suită, în ordine crescătoare, de la as la popă.
EnglishEach stack must be built from the low card (ace) to the high (king).
Fiecare stivă trebuie construită începând de la cartea cea mai mică (asul) până la cea mai mare (popa).
EnglishTo win, you must make four stacks of cards, one in each suit, in ascending order (ace to king).
Pentru a câștiga, trebuie să faceți patru teancuri de cărți, una din fiecare suită, în ordine crescătoare (de la as la popă).
EnglishFor example, the 2 of spades wins against the ace of hearts.
EnglishRemember, the Ace of Spades is a guaranteed trick.
EnglishTo win, you must build four stacks of cards, one for each suit, in ascending order (ace to king).
Pentru a câștiga, trebuie să construiți trei teancuri de cărți, una pentru fiecare suită, în ordine crescătoare (de la as la popă).
EnglishEach Home stack must start with an ace.
Fiecare teanc din casă trebuie să înceapă cu un as.
EnglishTo win, you must build four stacks of cards, one for each suit, in ascending order from ace to king.
Pentru a câștiga, trebuie să construiți patru teancuri de cărți, una pentru fiecare culoare, în ordine crescătoare de la as la popă.
EnglishTo win, you must remove all the cards from the table by building columns organized in descending order, from king to ace.
Pentru a câștiga, trebuie să eliminați toate cărțile de pe tablă și să construiți coloane organizate în ordine descendentă, de la popă la as.
EnglishHold on to the ace of hearts.