EN

to acknowledge [acknowledged|acknowledged] {verb}

volume_up
Does the Commission acknowledge that improvements are needed in order to ensure free movement of EU professionals?
Recunoaște Comisia faptul că libera circulație a profesioniștilor UE trebuie îmbunătățită?
Everyone who spoke said this is a crisis, and Mr Dalli acknowledges it is a crisis.
Toți cei care au vorbit au spus că este o criză, iar dl Dalli recunoaște acest lucru.
I am very glad that the Commission also acknowledges that.
Mă bucur foarte mult că și Comisia recunoaște acest fapt.
to acknowledge (dar şi: to admit, to assume)
I am not able to acknowledge other new points of order.
Nu pot admite alte noi solicitări de respectare a Regulamentului de procedură.
The UN report at long last publicly acknowledges the crimes that were committed against the Tamil people.
Raportul ONU admite public, după mult timp, crimele comise împotriva populației tamile.
If we acknowledged this fact, mankind would save billions of dollars by giving up pointless activities.
Dacă am admite acest lucru, omenirea ar economisi miliarde de dolari renunţând la activităţi fără rost..
to acknowledge (dar şi: to admit, to allow, to grant, to permit)
I am not able to acknowledge other new points of order.
Nu pot admite alte noi solicitări de respectare a Regulamentului de procedură.
The UN report at long last publicly acknowledges the crimes that were committed against the Tamil people.
Raportul ONU admite public, după mult timp, crimele comise împotriva populației tamile.
If we acknowledged this fact, mankind would save billions of dollars by giving up pointless activities.
Dacă am admite acest lucru, omenirea ar economisi miliarde de dolari renunţând la activităţi fără rost..
It would be nice if we could acknowledge his existence in the budget, too.
Ar fi frumos dacă am putea confirma şi existenţa sa în buget.
I voted in favour of this report in order to acknowledge the structural problems that the College has been facing for many years now.
Am votat în favoarea acestui raport pentru a confirma problemele structurale cu care Colegiul se confruntă de mai mulți ani.
The UNHCR is a political body that is subject to 'extreme politicisation', as is acknowledged in the text of the resolution.
ICNUR este un organism politic supus unei "politizări extreme”, după cum confirmă textul rezoluţiei.

Exemple de folosire pentru "to acknowledge" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must acknowledge that definite progress has been made with regard to equality.
Trebuie să admitem că s-au înregistrat progrese clare cu privire la egalitate.
EnglishBut the crisis has shown that we need to acknowledge its systemic shortcomings.
Însă criza ne-a arătat că trebuie să fim conştienţi de deficienţele sistemice.
EnglishI have to acknowledge that these Members have fought very hard in this respect.
Trebuie să recunosc că aceşti deputaţi au depus multe eforturi în acest sens.
EnglishI abstained from the vote to highlight this aspect and acknowledge its value.
M-am abținut de la vot pentru a sublinia acest aspect și îi recunosc valoarea.
EnglishThe majority in this Parliament refuses to acknowledge its political losses.
Majoritatea membrilor acestui Parlament refuză să-şi recunoască pierderile politice.
EnglishHowever, we are obliged to acknowledge that money, like everything else, has a price.
Dar trebuie să recunoaştem faptul că banii, ca orice alt lucru, îşi au "preţul” lor.
EnglishIt is important for us to acknowledge that there will inevitably be problems.
Este important să recunoaştem că, în mod inevitabil, vor exista probleme.
EnglishAt the same time, we have to acknowledge that our risk exposure is also increasing.
În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că expunerea noastră la risc creşte, de asemenea.
EnglishIt poisons our common future if we fail to acknowledge this properly.
Dacă nu vom recunoaşte acest lucru în mod corespunzător, el ne va otrăvi viitorul.
EnglishRussia also needs to acknowledge that it cannot deal with this crisis on its own.
De asemenea, Rusia trebuie să admită faptul că nu poate aborda criza actuală de una singură.
EnglishI would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
Aș dori să recunosc în mod expres rolul Grupului PPE în ceea ce privește aceste îmbunătățiri.
EnglishNevertheless, we acknowledge that there are important changes to be made in this area.
Cu toate acestea, recunoaștem că trebuie făcute schimbări semnificative în acest domeniu.
EnglishWe acknowledge the fundamental rights and freedoms of European citizens.
Recunoaştem drepturile fundamentale şi libertăţile cetăţenilor europeni.
EnglishToday, because of Copenhagen they acknowledge that they have a co-responsibility.
Astăzi, datorită conferinței de la Copenhaga, acestea recunosc că au o responsabilitate comună.
EnglishThat is something that we also need to have the courage to acknowledge from time to time.
Acesta este un lucru pe care trebuie să avem curajul să-l recunoaştem din când în când.
EnglishWe must acknowledge that this has been a painful situation for Serbia.
Trebuie să recunoaştem că acest lucru a reprezentat o situaţie dureroasă pentru Serbia.
EnglishAs the Commissioner has just reminded us, this is very good - I acknowledge that.
După cum tocmai ne-a amintit domnul comisar, acesta este un lucru pozitiv - recunosc acest fapt.
EnglishPoliticians need to acknowledge the great importance of the tourism industry to Europe.
Politicienii trebuie să recunoască importanța deosebită a industriei turismului în Europa.
EnglishI readily acknowledge that some points require further clarification.
Recunosc fără ezitare că anumite puncte trebuie clarificate în continuare.
EnglishThat is a very important matter and we should acknowledge it.
Este o chestiune foarte importantă şi ar trebui să recunoaştem acest lucru.

Sinonime (în engleză) pentru "acknowledgement":

acknowledgement
acknowledgment