EN

to acquire [acquired|acquired] {verb}

volume_up
to acquire (dar şi: to achieve, to get, to obtain)
We must also bear in mind the need for young people to be able to acquire basic democratic skills.
Trebuie să avem în vedere şi necesitatea ca tinerii să poată dobândi competenţe democratice de bază.
You now do everything you can on the world stage and within the EU to acquire all the attributes of statehood.
Acum faceți tot ce puteți pe scena mondială și în cadrul UE pentru a dobândi toate atributele suveranității statale.
By properly coordinating their budgets, the euro area States would acquire unprecedented influence and room for manoeuvre.
Prin coordonarea adecvată a bugetelor lor, statele din zona euro ar dobândi o influenţă şi un spaţiu de manevră fără precedent.
We must also bear in mind the need for young people to be able to acquire basic democratic skills.
Trebuie să avem în vedere şi necesitatea ca tinerii să poată dobândi competenţe democratice de bază.
You now do everything you can on the world stage and within the EU to acquire all the attributes of statehood.
Acum faceți tot ce puteți pe scena mondială și în cadrul UE pentru a dobândi toate atributele suveranității statale.
By properly coordinating their budgets, the euro area States would acquire unprecedented influence and room for manoeuvre.
Prin coordonarea adecvată a bugetelor lor, statele din zona euro ar dobândi o influenţă şi un spaţiu de manevră fără precedent.
To acquire a subscription, follow these steps.
Pentru a obține un abonament, urmați acești pași.
I am convinced that respect for work includes the idea and the mentality that we can only acquire something if we work for it first.
Sunt convins că respectul pentru muncă include ideea și mentalitatea că putem obține un lucru doar dacă muncim pentru acesta mai întâi.
There are different ways to acquire media usage rights, but the most common way is to download them from content providers.
Există diferite modalități prin care se pot obține drepturi de utilizare media, dar cea mai obișnuită este descărcarea acestora de la furnizorii de conținut.
EU citizens must be very careful when purchasing medicines online, because here the chances of acquiring falsified medicines increases by up to 50%.
Cetățenii UE trebuie să fie foarte atenți atunci când cumpără medicamente online, pentru că, în acest mediu, șansele să achiziționeze medicamente falsificate cresc cu până la 50 %.
to acquire
volume_up
a lua {vb.} (a dobândi)
to acquire (dar şi: to contract, to develop, to fall into)
volume_up
a contracta {vb.} (un obicei)
The question of young people acquires even greater significance in the context of the current situation - the economic crisis and demographic factors in Europe.
Problema tinerilor capătă şi mai multă amploare în contextul situaţiei actuale - criza economică şi factorii demografici din Europa.
The Member States will acquire the incentives needed to strengthen those markets in each economy on which they can offer the greatest added value and create the most jobs.
Statele membre vor căpăta stimulentele necesare consolidării acelor piețe ale economiei care oferă cea mai mare valoare adăugată și creează cel mai mare număr de locuri de muncă.
to acquire (dar şi: to heap, to scrape)

Exemple de folosire pentru "to acquire" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCitizens must be able to acquire a full understanding of our activities.
Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a înţelege pe deplin activităţile noastre.
EnglishNow, the next stage, the next important step, is to acquire the status of candidate country.
Acum, următoarea etapă, pasul important următor, este să obţină statutul de ţară candidată.
EnglishI believe that Members only acquire legitimacy through election.
Pentru a se bucura de legitimitate, cred că membrii trebuie să fie aleşi.
EnglishFor this reason, the EU should not be seeking to acquire competence over social policy at all.
Din acest motiv, UE nici nu ar trebui să vizeze dobândirea de competenţe în politica socială.
EnglishAs such, we have a double duty to help Zimbabwe acquire a democratically elected government.
Astfel, avem o dublă responsabilitate de a ajuta Zimbabwe să dobândească un guvern ales democratic.
EnglishThis will enable students to acquire the qualifications and develop the skills required by employers.
Astfel, studenţii vor putea să îşi dezvolte calificările şi competenţele cerute de angajatori.
EnglishCommitment to acquire only genuine Windows licenses going forward for new PC purchases
Angajamentul de a achiziționa numai licențe Windows originale în continuare pentru achizițiile de computere noi
EnglishAny non-citizen can acquire full rights, including the right to vote, by becoming a citizen.
Orice non-cetăţean poate obţine drepturi depline, inclusiv dreptul de a vota, dacă devine cetăţean leton.
EnglishWe must also bear in mind the need for young people to be able to acquire basic democratic skills.
Trebuie să avem în vedere şi necesitatea ca tinerii să poată dobândi competenţe democratice de bază.
EnglishYou cannot acquire a trial or paid subscription until after you have signed in.
Nu aveți posibilitatea să obțineți un abonament versiune de încercare sau un abonament plătit până când nu faceți sign in.
EnglishPlease provide some evidence that you are able to acquire new funds.
Dovediţi, vă rog, că puteţi obţine fonduri noi.
EnglishThey make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
Ele le dau cetăţenilor posibilitatea de a acumula calităţile care caracterizează o forţă de muncă mobilă.
EnglishAdults should be a role model, thus helping children to acquire different types of knowledge and ability.
Adulții ar trebui să fie un model, ajutând astfel copiii să dobândească diferite tipuri de cunoaștere și abilitate.
EnglishThis allows EU citizens to acquire information in their mother tongue about the other 26 countries.
Acest lucru permite cetăţenilor Uniunii Europene să obţină informaţii în limba lor maternă cu privire la celelalte 26 de ţări.
EnglishTo acquire a subscription, follow these steps.
Pentru a obține un abonament, urmați acești pași.
EnglishYou now do everything you can on the world stage and within the EU to acquire all the attributes of statehood.
Acum faceți tot ce puteți pe scena mondială și în cadrul UE pentru a dobândi toate atributele suveranității statale.
EnglishIn countries where corruption is rife, it is not difficult to acquire the right documents for a fish exporter.
În țările în care corupția este răspândită, unui exportator de pește nu îi este greu să obțină documentele potrivite.
EnglishIf you then stay in Italy continuously for 5 years, you will acquire the right to become a permanent resident.
Această condiţie este obligatorie pentru toţi cetăţenii europeni care stau în Belgia pe o perioadă mai mare de 3 luni.
EnglishOn the one hand, volunteering offers citizens the chance to learn and acquire new skills and for self-development.
Pe de o parte, voluntariatul oferă cetăţenilor ocazia de a învăţa, de a dobândi competenţe noi şi de a se dezvolta.
EnglishEuropean parties, with their own ideological and political attributes, must acquire a clear legal personality.
Partidele europene, prin ideologia proprie și competențele politice, trebuie să dobândească o personalitate juridică clară.

Sinonime (în engleză) pentru "acquirer":

acquirer
acquirement