Traducere engleză-română pentru "acting"

EN

"acting" română traducere

volume_up
acting {substantiv}
RO
volume_up
act {substantiv}
volume_up
Acts {substantiv}
RO
EN

acting {substantiv}

volume_up
1. Teatru
acting (dar şi: staginess)

Exemple de folosire pentru "acting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn many respects, we are already acting in line with the points that he made.
În multe privinţe, acţionăm deja în direcţia opiniilor pe care le-a exprimat acesta.
EnglishIt is that Europe has proved to be irrelevant if it is not acting together.
Ci şi că Europa s-a dovedit a nu fi relevantă dacă nu acționează în mod comun.
EnglishNo Member State can provide responses to these challenges by acting alone.
Niciun stat membru nu poate oferi răspunsuri la aceste provocări acţionând singur.
EnglishI also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.
Le-am mai spus şi că America nu poate triumfa în această nouă luptă acţionând singură.
EnglishThere is absolutely no point in acting as if no decision needs to be made here.
Nu are rost să ne comportăm ca și cum nu trebuie să luăm nicio decizie în această Cameră.
EnglishDoes it accept that Frontex is acting on the external borders of the European Union?
Acceptă faptul că Frontex acţionează asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene?
EnglishBut first of all they have to stop acting as a terrorist organisation.
Dar, înainte de toate, trebuie să înceteze să se comporte ca o organizaţie teroristă.
EnglishI have therefore tried to increase legal protection for exporters acting in good faith.
De aceea, am încercat să intensific protecţia juridică a exportatorilor de bună credinţă.
EnglishWe are not acting in this way out of any particular affection for the people of Georgia.
Nu acţionăm astfel dintr-o afecţiune deosebită pentru poporul georgian.
EnglishIn the light of the speed with which the speculators are acting, we are doing far too little.
În privinţa vitezei cu care acţionează speculatorii, facem mult prea puţin.
EnglishThat is why the Commission is not talking but acting in the following way.
De aceea, Comisia nu îşi propune să acţioneze în maniera următoare.
EnglishIn this case, however, I believe we can make a difference acting together.
În acest caz, totuşi, consider că putem într-adevăr schimba lucrurile dacă acţionăm împreună.
EnglishIt can be a positive force acting against racism, sexism, discrimination and so on.
Ea poate fi o forță pozitivă împotriva rasismului, sexismului, discriminării și așa mai departe.
EnglishWe spend too much time coordinating, too little time acting together.
Dedicăm prea mult timp coordonării și prea puțin timp lucrului împreună.
EnglishIf you do not comply with them, you will be acting outside the law and you will be punished.'
Dacă nu le respectaţi, veţi acţiona în afara legii şi veţi fi pedepsiţi.”
EnglishIt is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.
Este foarte uşor să nu acţionezi din cauză că ceilalţi nu fac nimic.
EnglishSome countries had cost increases which were too high, and it is good that you are acting.
Unele ţări au înregistrat creşteri de costuri prea mari şi este un lucru bun că acţionaţi.
EnglishYet now people are acting as if they are the scourge of the European Union.
Cu toate acestea, acum, oamenii se comportă ca și cum acestea sunt un flagel al Uniunii Europene.
EnglishIt increasingly seems to be acting as the shoehorn of globalisation.
Pare să acţioneze din ce în ce mai mult ca încălţătorul globalizării.
EnglishAt Copenhagen, we will see 27 countries acting as one to achieve ambitious targets.
La Copenhaga, vom vedea 27 de ţări comportându-se ca una singură pentru a atinge obiective ambiţioase.