Traducere engleză-română pentru "action plan"

EN

"action plan" română traducere

EN

action plan {substantiv}

volume_up
Implementation should be regulated through a Commission action plan.
Punerea în aplicare trebuie reglementată printr-un plan de acțiune al Comisiei.
This report is a little note of explanation, not an action plan.
Acest raport nu este un plan de acțiune, ci doar o mică notă explicativă.
At the Tripoli summit, a second action plan will be adopted.
La summitul de la Tripoli va fi adoptat un al doilea plan de acțiune.

Exemple de folosire pentru "action plan" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Dorim, ca parte a planului de acţiune, să lucrăm împreună la cooperarea regională.
EnglishMr Kasoulides: the action plan takes the regional perspective as its starting point.
Dl Kasoulides: planul de acţiune ia perspectiva regională ca punct de plecare.
EnglishThis is what the Commission's proposal for a directive and the action plan are about.
Aceasta este esenţa propunerii de directivă şi a planului de acţiune al Comisiei.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
în scris. - Raportul reprezintă, prin cele 12 puncte, un ghid clar de acţiune în viitor.
EnglishThe Energy Efficiency Action Plan therefore has far-reaching implications.
Prin urmare, planul de acțiune privind eficiența energetică are implicații complexe.
EnglishThe Council of Health Ministers adopts an action plan on "Europe against AIDS".
Consiliul miniştrilor sănătăţii adoptă un plan de acţiune denumit „Europa împotriva SIDA”.
EnglishWe need the promised Energy Efficiency Action Plan, promised for so long.
Avem nevoie de planul de acţiune privind eficienţa energetică, promis de atâta timp.
EnglishMany of the things included in the action plan are projects which are already underway.
Multe din lucrurile incluse în planul de acţiune sunt proiecte care sunt deja în curs.
EnglishImplementation should be regulated through a Commission action plan.
Punerea în aplicare trebuie reglementată printr-un plan de acțiune al Comisiei.
EnglishI welcome the approach taken by the report concerning the Energy Efficiency Action Plan.
Salut modul în care raportul abordează Planul de acțiune privind eficiența energetică.
EnglishOn the basis of the Haitian Government's action plan, the EU has pledged EUR 1.6 billion.
Pe baza planului de acţiune al guvernului haitian, UE a angajat 1,6 miliarde de euro.
EnglishThe new strategy must be a concrete action plan with realistic, verifiable goals.
Noua strategie trebuie să fie un plan de acţiune concret, cu obiective realiste, verificabile.
EnglishWe must continue to act together in order to realise the strategy and the action plan.
Trebuie să continuăm să acţionăm împreună pentru a realiza strategia şi planul de acţiune.
EnglishThe European Commission and the Member States must draw up an action plan to this end.
Comisia Europeană şi statele membre trebuie să elaboreze un plan de acţiune în acest scop.
EnglishWith the directive and the action plan, we have sent a clear signal.
Odată cu directiva şi cu planul de acţiune, am trimis un semnal foarte clar.
EnglishIf so, what is the action plan for implementing such an instrument?
Și, dacă da, care este planul de acțiune pentru a implementa un asemenea instrument?
EnglishWe presented a plan of action in February 2009 and have since taken a number of measures.
Am prezentat un plan de acțiune în februarie 2009 și de atunci am luat o serie de măsuri.
EnglishWe presented a plan of action and have since taken a number of measures.
Am prezentat un plan de acțiune și de atunci am luat mai multe măsuri.
EnglishA multi-year action plan will be adopted to guide our common effort in this area.
Va fi adoptat un plan de acțiune multianual care să ne ghideze eforturile comune în acest domeniu.
EnglishThe Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Planul de acțiune al Comisiei reprezintă o materializare consecventă a Programului de la Stockholm.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

action substantiv
plan substantiv
to plan verb