Traducere engleză-română pentru "active partner"

EN

"active partner" română traducere

EN

active partner {substantiv}

volume_up
active partner

Exemple de folosire pentru "active partner" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English. - Iceland is already an active and long-standing partner in the wider European integration process.
în scris. - Islanda este deja un partener activ şi cu tradiţie în procesul de integrare europeană mai larg.
EnglishSuccessful implementation of the latter, with the active engagement of the partner countries, will further strengthen our relations on the basis of shared values.
Punerea în aplicare cu succes a Parteneriatului estic, cu angajamentul activ al ţărilor partenere, va consolida şi mai mult relaţiile noastre pe baza unor valori comune.
EnglishAs has been said, Tunisia was the first Euro-Mediterranean country to sign an association agreement, and is an active partner in the European Neighbourhood Policy.
După cum s-a afirmat, Tunisia a fost prima ţară euromediteraneeană care a semnat un acord de asociere şi este un partener activ în cadrul politicii europene de vecinătate.
EnglishWe often discuss this with the European Parliament, which I know is an active and committed partner on these matters - often a critical partner, too, which is a good thing.
De multe ori am discutat acest lucru cu Parlamentul European, care ştiu că este un partener activ şi angajat în aceste probleme - adesea chiar şi unul critic, ceea ce este un lucru bun.
EnglishMadam President, Morocco is a positive and active partner of the European Union, and it is also a strategic and fundamental ally in containing radical Islamic fundamentalism.
Doamnă președintă, Marocul este un partener pozitiv și activ al Uniunii Europene și este, de asemenea, un aliat strategic și fundamental în oprirea fundamentalismului islamic radical.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

partner substantiv
active adjectiv
joint partner substantiv
Romanian
active agent substantiv
Romanian
dormant partner substantiv
Romanian
active voice