EN

activity {substantiv}

volume_up
The EU is developing an important information activity and dialogue with the citizens.
UE dezvoltă o activitate importantă de informare și de dialog cu cetățenii.
These two areas of activity are interconnected and complement each other.
Aceste două domenii de activitate sunt în strânsă legătură şi se completează reciproc.
Once a year, it presents the European Parliament with an activity report.
O dată pe an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate.
activity
volume_up
muncă {f} (activitate)
That would have been much more effective in getting people into work, and activity going again.
Acest lucru ar fi fost mult mai eficace în implicarea oamenilor în muncă şi în reluarea activităţii.
It supports scientific research activity, thereby boosting employment in a sector with high added value.
Ea susţine activitatea de cercetare ştiinţifică, sporind ocuparea forţei de muncă într-un sector cu valoare adăugată ridicată.
Large companies continue to announce that they are scaling back their activities and cutting jobs.
Marile companii continuă să anunţe că îşi reduc activităţile şi locurile de muncă.
activity
volume_up
mişcare {f} (acţivităte)
The answer is very clear that people then moved about much more and had much more physical activity.
Explicaţia este foarte clară: oamenii făceau mai multă mişcare în acea perioadă şi aveau o activitate fizică mult mai intensă.
The ban on the activities of the party is a typical political ploy.
Interzicerea activităţilor partidului este o mişcare politică tipică.

Exemple de folosire pentru "activity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn some areas of activity, the EU may also be able to make a useful contribution.
În unele domenii de activitate, UE poate, de asemenea, să aducă o contribuţie utilă.
EnglishLooking for web filtering and activity reports in Windows Parental Controls?
Căutați filtrarea web și rapoarte de activitate în Controlul parental Windows?
EnglishIt is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
Prin urmare, este logică eliminarea treptată a subvențiilor pentru această activitate.
EnglishAt this stage, I cannot claim that there has been a lot of activity with the Chinese.
În această etapă nu pot susține că au existat schimburi intensive cu chinezii.
EnglishThe proposal of the European Commission allows for stimulation of their activity.
Propunerea Comisiei Europene favorizează stimularea activităţii acestora.
EnglishOn the other hand, however, it opens up a wide range of criminal activity.
Pe de altă parte însă deschide calea unei serii vaste de activităţi criminale.
EnglishTo what extent has the Commission already stepped up its activity in this area?
În ce măsură și-a intensificat deja Comisia activitatea în acest domeniu?
EnglishIts role and activity are even more important at a time of crisis such as the present.
Rolul și activitatea sa sunt mult mai importante în perioada actuală de criză.
EnglishUntil around April last year, economic activity was declining, month after month.
Până aproximativ în aprilie anul trecut, activitatea economică s-a redus, lună de lună.
EnglishDeciding to stop doing business does not necessarily mean the end of a business activity.
Încetarea unei afaceri nu înseamnă neapărat încheierea unei activităţi economice.
EnglishTourism therefore represents the third largest socio-economic activity in the EU.
Prin urmare, turismul reprezintă, ca importanță, a treia activitate socio-economică a UE.
EnglishThe EU is developing an important information activity and dialogue with the citizens.
UE dezvoltă o activitate importantă de informare și de dialog cu cetățenii.
EnglishWe must ensure that we fend off all criminal activity that could affect it.
Trebuie să ne asigurăm că îndepărtăm orice activitate infracţională ce o poate afecta.
EnglishTo view reports of your child's computer activity, do one of the following:
Pe fiecare computer utilizat de copil, conectați-vă la contul său Windows.
EnglishThis type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
Acest tip de ajutorare va absorbi, ulterior, o treime din bugetul UE.
EnglishThese two areas of activity are interconnected and complement each other.
Aceste două domenii de activitate sunt în strânsă legătură şi se completează reciproc.
EnglishThis activity has started affecting an ever-increasing number of European citizens too.
De asemenea, această activitate a început să afecteze tot mai mulţi cetăţeni europeni.
EnglishThis activity is performed on a case-by-case basis, according to need.
Această activitate este realizată de la caz la caz, în funcţie de necesităţi.
EnglishBoth the world of finance and economic activity no longer know their limits.
Nici lumea financiară, nici activitatea economică nu mai cunosc limite.
EnglishOnce a year, it presents the European Parliament with an activity report.
O dată pe an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate.