EN

actor {substantiv}

volume_up
1. general
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
UE trebuie să devină un actor global influent și să poată să-și apere poziția.
The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
SUA rămâne un actor indispensabil şi crucial în Orientul Mijlociu.
This report attempts to position the EU as a stronger global actor.
Acest raport încearcă să asigure UE poziţia unui actor global mai puternic.
2. Teatru
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
UE trebuie să devină un actor global influent și să poată să-și apere poziția.
The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
SUA rămâne un actor indispensabil şi crucial în Orientul Mijlociu.
This report attempts to position the EU as a stronger global actor.
Acest raport încearcă să asigure UE poziţia unui actor global mai puternic.
RO

actor {masculin}

volume_up
1. general
actor
volume_up
actor {substantiv}
UE trebuie să devină un actor global influent și să poată să-și apere poziția.
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
SUA rămâne un actor indispensabil şi crucial în Orientul Mijlociu.
The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
Acest raport încearcă să asigure UE poziţia unui actor global mai puternic.
This report attempts to position the EU as a stronger global actor.
2. Teatru
actor
volume_up
actor {substantiv}
UE trebuie să devină un actor global influent și să poată să-și apere poziția.
The EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
SUA rămâne un actor indispensabil şi crucial în Orientul Mijlociu.
The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
Acest raport încearcă să asigure UE poziţia unui actor global mai puternic.
This report attempts to position the EU as a stronger global actor.
actor
Uniunea Europeană este în prezent un actor major pe piața energetică internațională.
The European Union is currently a major player in the international energy market.
Cu alte cuvinte, soluţia dorită este Uniunea Europeană ca actor global.
In other words, the European Union as a global player is the desired solution.
Astfel, aceasta şi-a confirmat ambiţia de a deveni un actor puternic pe scena mondială.
In this way it confirmed its ambition to be a strong global player.
actor
actor (dar şi: interpret)

Exemple de folosire pentru "actor" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
UE trebuie să devină un actor global influent și să poată să-și apere poziția.
EnglishThe EU cannot forget its role in every respect as a leading actor on the world stage.
UE nu-şi poate uita rolul ca actor de prim rang pe scena mondială în orice privinţă.
EnglishProjects are also being run in support of non-state actor activities.
De asemenea, se desfăşoară proiecte pentru a susţine activităţile actorilor nestatali.
EnglishThis report attempts to position the EU as a stronger global actor.
Acest raport încearcă să asigure UE poziţia unui actor global mai puternic.
EnglishThe US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
SUA rămâne un actor indispensabil şi crucial în Orientul Mijlociu.
EnglishThese include an actor's name, the director's name, or even a word that appears in the title.
Acestea includ numele actorului, numele regizorului sau chiar un cuvânt care apare în titlu.
EnglishThese include an actor's name, director's name, or even a word that appears in the title.
Acestea pot include numele unui actor, numele unui regizor sau chiar un cuvânt care apare în titlu.
EnglishIndeed, the EU must enhance its role as a global actor and act as a global decision maker.
Iar UE trebuie să își consolideze rolul de actor global și să fie un factor decident la nivel mondial.
EnglishMr Van Rompuy, be a political actor, and come and look for political support here; we will give it to you.
Dle Van Rompuy, fiţi un actor politic şi căutaţi sprijin politic aici; vi-l vom oferi.
EnglishThis is an influential place, where every politician, every public actor can learn a lot.
Acesta este un loc cu influență, unde fiecare politician, fiecare actor public poate învăța foarte multe.
EnglishEurope's ambition is to be a significant international actor.
Ambiţia Europei este de a fi un actor internaţional important.
EnglishParliament is an important actor on the international stage.
Parlamentul este un actor important pe scena internaţională.
EnglishThe European Union is today a true actor on the world stage.
UE este, în prezent, un actor important pe scena mondială.
EnglishThe situation in North Africa has once again shown that Turkey is a skilful foreign policy actor.
Din nou, situația din Africa de Nord a demonstrat că Turcia este un actor priceput pe scena politicii externe.
EnglishThe report emphasises the guiding role of the European Union as an effective global actor on the international stage.
Raportul subliniază rolul călăuzitor al UE ca actor global eficient pe scena internațională.
EnglishIn Somalia, AMISOM, the African Union Mission in Somalia, is the only actor present on the ground in Mogadishu.
În Somalia, AMISOM, Misiunea Uniunii Africane în Somalia, este singurul actor prezent în Mogadishu.
EnglishOne of these is, of course, the Commission, which is the main actor responsible for implementing the budget.
Bineînţeles, unul dintre acestea este Comisia, care este principalul actor responsabil cu execuţia bugetului.
EnglishHowever, we reject the implication that the EU should replace Member States as the major actor in the process.
Totuşi, respingem concluzia că UE ar trebui să înlocuiască statele membre, ca actorul major în acest proces.
EnglishUsing the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor.
Prin intermediul SEAE, UE are acum oportunitatea de a vorbi cu o singură voce și de a funcționa ca un actor global.
EnglishIt is a long-awaited measure towards consolidating the position of the European Union as a proficient global actor.
Este o măsură așteptată îndelung, menită să consolideze poziția Uniunii Europene ca actor global capabil.

Sinonime (în engleză) pentru "actor":

actor
ham actor
English