Traducere engleză-română pentru "actors"

EN

"actors" română traducere

RO
volume_up
actor {substantiv}
RO
volume_up
ham actor {substantiv}
RO
EN

actors {plural}

volume_up
actors
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
Același lucru este valabil și pentru alți actori, cum ar fi transportatorii și comercianții paraleli.
Our citizens must become actors and not spectators in European environmental policy.
Cetățenii noștri trebuie să devină actori, și nu spectatori, în politica europeană privind mediul.
EU external action will always involve different actors.
Acţiunea externă a UE va implica mereu actori diferiţi.

Exemple de folosire pentru "actors" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe actors within the market transcend borders and have become international.
Actorii din cadrul pieţei transcend frontierele şi au devenit internaţionali.
EnglishWe will need a timetable that will allow an adequate involvement of all actors.
Vom avea nevoie de un calendar care va permite o implicare adecvată a tuturor actorilor.
EnglishIt is not without importance how the actors on the political stage behave.
Nu este lipsit de importanţă modul în care se comportă actorii de pe scena politică.
EnglishIt should be coordinated by the key economic actors, in particular, the G20.
Coordonarea trebuie făcută de actorii economici cheie, în special de G20.
EnglishSimplification has to mean greater responsibility for all the actors involved.
Simplificarea trebuie să presupună o mai mare responsabilitate pentru toţi actorii implicaţi.
EnglishTransparency and simplicity should be a basic aim for all actors in the EU.
Transparența și simplitatea ar trebui să fie un obiectiv de bază pentru toți actorii din UE.
EnglishThe EU and, more importantly, the political actors failed dramatically in the financial crisis.
UE şi, mai important, actorii politici au eşuat dramatic în criza financiară.
EnglishAll actors operating in this field will have to take note of that.
Toate părțile care acționează în acest domeniu trebuie să aibă în vedere acest lucru.
EnglishThese actors are crucial to making the new system more effective than the current one.
Aceşti actori sunt esenţiali pentru a face ca noul sistem să fie mai eficient decât cel actual.
EnglishOur citizens must become actors and not spectators in European environmental policy.
Cetățenii noștri trebuie să devină actori, și nu spectatori, în politica europeană privind mediul.
EnglishThe same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
Același lucru este valabil și pentru alți actori, cum ar fi transportatorii și comercianții paraleli.
EnglishThis is why the actors present in the region need to engage in wide-reaching concerted action.
De aceea, actorii prezenți în regiune trebuie să se angajeze într-o acțiune concertată amplă.
EnglishAll relevant actors across sectors need to work together to make the strategy a success.
Toţi actorii sectoarelor trebuie să colaboreze pentru a transforma această strategie într-un succes.
EnglishBoth the EU and the US continue to be key actors in international trade and providers of stability.
Şi UE, şi SUA sunt actori cheie pe scena comerţului internaţional şi asigură stabilitatea.
EnglishLike other international actors, we have been increasingly active on Arctic issues.
La fel ca alţi actori internaţionali, suntem din ce în ce mai activi în problemele care privesc zona arctică.
English. - I hope the main actors in the field will take note of what we have just voted.
în scris. - Sper ca principalii actori de pe teren vor ține cont de documentul pe care tocmai l-am votat.
EnglishA recovery task force has been set up in my area involving all major regional actors.
În zonă a fost constituit un grup de acţiune de redresare, din care fac parte toţi factorii regionali importanţi.
EnglishIt is very difficult to get all the actors together at once.
Este foarte dificil să reuneşti toţi actorii în acelaşi timp.
EnglishThe focus on the involvement of local actors has been one of the added values of this facility.
Interesul pentru implicarea actorilor locali a fost una dintre valorile adăugate ale acestei facilităţi.
EnglishMoney does not come from nowhere, and things must be fair for all the other actors in the economy.
Banii nu cad din ceruri şi lucrurile trebuie să fie echitabile pentru toţi ceilalţi actori economici.

Sinonime (în engleză) pentru "actor":

actor
ham actor
English