Traducere engleză-română pentru "acute"

EN

"acute" română traducere

volume_up
acuteness {substantiv}
EN

acute {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "acute" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFor the first time since the 1970s, we have been facing an acute worldwide food crisis.
Pentru prima dată din anii '70, ne confruntăm cu o criză alimentară globală acută.
EnglishThe Baltic Sea is suffering two major acute environmental problems.
Marea Baltică suferă de pe urma a două probleme de mediu importante şi grave.
EnglishPast months have shown that the importance of energy security has never been as acute.
Lunile trecute ne-au arătat că problema securităţii energetice nu a fost niciodată mai acută.
EnglishWhile we ponder solutions to this acute problem, we also need to examine its causes.
Analiza posibilelor soluții la această problemă acută trebuie însoțită de o analiză a cauzelor.
EnglishIn times of crisis, especially acute crisis, we need a vision.
În perioadele de criză, în special în cele de criză severă, avem nevoie de viziune.
EnglishAs the past months have shown, the importance of energy security has never been as acute.
După cum au arătat ultimele luni, importanţa securităţii energetice nu a fost niciodată mai acută.
EnglishThus, there is no acute risk; it is a matter of precaution.
Astfel, nu există niciun risc grav; este o chestiune de precauție.
EnglishAt the same time, the symptoms of the disease become more acute.
În același timp, simptomele acestei boli devin mai acute.
EnglishChristians suffer acute persecution in many countries, some of which have close contacts with the EU.
Creștinii sunt supuși unei persecuții grave în multe țări, unele dintre ele având legături strânse cu UE.
EnglishAs mentioned previously, the situation is particularly acute in Ireland, Greece and a number of other states.
Așa cum am menționat anterior, situația este deosebit de gravă în Irlanda, Grecia și o serie de alte state.
EnglishEach year, thousands and thousands of people die, and this problem is even more acute in developing communities.
În fiecare an mor mii de oameni, iar această problemă este şi mai acută în ţările în curs de dezvoltare.
EnglishFollowing the Fukushima disaster, the resulting security issues have made this issue unexpectedly acute.
În urma dezastrului de la Fukushima, aspectele legate de securitate au făcut din această problemă una neașteptat de acută.
EnglishThe need to enhance the impact of available funding is made even more acute by the current economic and financial crisis.
Nevoia de consolidare a impactului fondurilor disponibile este sporită de criza economică și financiară actuală.
EnglishChristians are still suffering acute persecution today in many countries, some of which have close contacts with the EU.
Creștinii încă suferă din cauza unor persecutări grave în multe țări, dintre care unele au legături strânse cu UE.
EnglishEurope's inability to speak to the main energy suppliers with one voice is also an acute problem.
Incapacitatea Europei de a avea un discurs unitar în relaţiile cu principalii furnizori de energie este, de asemenea, o problemă spinoasă.
EnglishThere is something new, or something old is becoming more acute, relating to an even more worrying issue: human rights.
Există ceva nou sau ceva vechi devine mai acut, în legătură cu o problemă mult mai îngrijorătoare: drepturile omului.
EnglishMost attention should be paid to increasing youth unemployment, one of society's most acute problems.
O atenţie deosebită trebuie acordată creşterii şomajului în rândul tinerilor, care este una dintre problemele cele mai acute ale societăţii.
EnglishMy specific question is this: we are talking about the economy, about monetary union with more acute supranational elements.
Întrebarea mea punctuală este următoarea: vorbim despre economie, despre uniune monetară cu elemente supra-naţionale mai evidente.
EnglishThis was a necessary step to ensure that otherwise profitable companies did not fall victim to the acute effects of the crisis.
Acesta a fost un pas necesar pentru a asigura că firme de altfel profitabile nu vor deveni victime ale efectelor acute ale crizei.
EnglishThese subjects are, without doubt, very important, but I would like to remind you of another acute Chinese problem - Tibet.
Aceste subiecte sunt, fără îndoială, foarte importante, dar aş vrea să vă reamintesc o altă problemă acută a Chinei, şi anume Tibetul.
Mai multe cuvinte