Traducere engleză-română pentru "acutely"

EN

"acutely" română traducere

volume_up
acuteness {substantiv}
EN

acutely {adverb}

volume_up
acutely (dar şi: urgently)

Exemple de folosire pentru "acutely" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the same time, they are experiencing many problems particularly acutely.
Totodată, ele se confruntă cu multe probleme deosebit de acute.
EnglishI believe that recent developments have only served to highlight this situation more acutely.
Cred că evenimentele recente nu au făcut altceva decât să sublinieze şi mai mult această situaţie.
EnglishRomania is one of the EU Member States which is acutely feeling the effects of climate change.
România este unul dintre statele Uniunii Europene care resimte acut efectele schimbărilor climatice.
EnglishWe experienced this very acutely in Greece in the 1990s.
Am trăit acest lucru într-un mod foarte acut în Grecia anilor '90.
EnglishThe economic crisis has become an acutely felt social crisis for which we have not yet found a solution.
în scris. - Criza economică a devenit o criză socială acută, căreia încă nu i-am găsit remediul.
EnglishHowever, we feel this most acutely in our own back yard.
Simţim acest lucru cel mai acut în propria noastră curte.
EnglishHowever, I am acutely aware of the need for greater cooperation in all areas and I try to achieve it.
Totuşi, sunt pe deplin conştient de nevoia unei cooperări mai strânse în toate zonele şi încerc să o realizez.
EnglishAlthough Africa contributes the least to polluting our atmosphere, it feels the repercussions most acutely.
Deşi contribuie cel mai puţin la poluarea atmosferei, Africa resimte cel mai puternic repercusiunile poluării.
EnglishFarmers in this sector are feeling the crisis quite acutely, as their costs are rising and the price of pigmeat is falling.
Crescătorii din acest sector resimt destul de acut criza, de vreme ce costurile sunt în creştere şi preţul cărnii de porc este în scădere.
EnglishI am determined that the European Union should do everything in its power to help those suffering most acutely in this time of crisis.
Sunt convins că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru a-i ajuta pe cei mai afectați în acest moment de criză.
EnglishWe are both acutely aware of the need to avoid any conflicts of competence or misunderstandings as to who is responsible for what.
Amândoi suntem conştienţi în mod acut de necesitatea de a evita orice conflicte de competenţă sau neînţelegeri în ceea ce priveşte responsabilităţile fiecăruia.
EnglishAs a Member from a country that votes on every single treaty, I am acutely aware of the need for a continuing active dialogue with citizens.
Ca deputată dintr-o ţară care votează cu privire la fiecare tratat, sunt extrem de conştientă de necesitatea unui dialog activ şi continuu cu cetăţenii.
EnglishWe acutely need an all-European awareness and will to recognise these crimes and prejudice as an integral part of our common history.
Avem mare nevoie de o conştientizare la nivelul întregii Europe şi de voinţă de a recunoaşte aceste crime şi prejudicii ca parte integrantă a istoriei noastre comune.
EnglishIt is you yourselves in particular, as the democratically elected representatives of Europe's nations, who feel the responsibility for this process most acutely.
Dumneavoastră, în calitate de reprezentanţi ai naţiunilor Europei, aleşi pe cale democratică, sunteţi cei care simţiţi din plin responsabilitatea privind acest proces.
EnglishHowever, there is much debate taking place as a result of the concern we now have about global warning, concern which perhaps was not felt quite so acutely when we put this directive into law.
Totuşi, preocupările privind încălzirea globală au stârnit multe controverse, preocupări care nu erau resimţite la fel de acut la momentul intrării în vigoare a acestei directive.