Traducere engleză-română pentru "ad hoc"

EN

"ad hoc" română traducere

RO
RO

"ad-hoc" engleză traducere

EN
EN

ad hoc {adverb}

volume_up
ad hoc
However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Totuși, acest mecanism este utilizat în mod ad-hoc și doar în anumite cazuri.
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Viitoarea misiune ad hoc a Parlamentului European în Moldova este extrem de importantă.
When it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Majoritatea acțiunilor întreprinse pentru a stabiliza economiile au fost ad hoc sau temporare.
RO

ad-hoc {adverb}

volume_up
ad-hoc
Totuși, acest mecanism este utilizat în mod ad-hoc și doar în anumite cazuri.
However, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Viitoarea misiune ad hoc a Parlamentului European în Moldova este extrem de importantă.
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Majoritatea acțiunilor întreprinse pentru a stabiliza economiile au fost ad hoc sau temporare.
When it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.

Exemple de folosire pentru "ad hoc" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Totuși, acest mecanism este utilizat în mod ad-hoc și doar în anumite cazuri.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Viitoarea misiune ad hoc a Parlamentului European în Moldova este extrem de importantă.
EnglishWhen it comes to stabilising economies, much of our action was ad hoc or temporary.
Majoritatea acțiunilor întreprinse pentru a stabiliza economiile au fost ad hoc sau temporare.
English"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Comitetul ad-hoc „O Europă a cetăţenilor” îşi transmite raportul final Consiliului European.
EnglishThere are third-party tools for creating ad hoc networks, if you need to do this.
Există instrumente de la terți pentru crearea de rețele ad-hoc, dacă trebuie să faceți acest lucru.
EnglishFor more information, see Set up a computer-to-computer (ad hoc) network.
Pentru informații suplimentare, consultați Configurarea unei rețele computer-computer (ad hoc).
EnglishThe Union's ad hoc observer status in the Arctic Council is inadequate for this purpose.
Statutul de observator ad-hoc al Uniunii în Consiliul Arctic este inadecvat pentru acest scop.
EnglishEach of these has its own ad hoc data protection rules.
Fiecare dintre acestea prevede propriile norme ad hoc de protecţie a datelor.
EnglishMoreover, we also organise ad hoc meetings and open hearings.
Mai mult, organizăm de asemenea reuniuni ad hoc şi audieri deschise.
EnglishWe had to establish an ad hoc mechanism, which we have just used to support Ireland.
A fost necesar să creăm un mecanism ad hoc, pe care l-am utilizat de curând pentru a acorda sprijin Irlandei.
EnglishThat implies ad hoc legal assistance affording access to specialist external lawyers.
Prin aceasta mă refer la asistenţa judiciară ad-hoc, care să asigure accesul la avocaţi specializaţi externi.
EnglishIt used to be ad hoc, now it is really one of the core elements.
În trecut, aceasta era un element ad hoc, însă, în prezent, reprezintă unul dintre elementele fundamentale.
EnglishThe ad hoc mechanism for possible financial assistance for Greece serves the immediate need.
Mecanismul creat în acest scop pentru o posibilă asistenţă financiară acordată Greciei serveşte nevoii imediate.
EnglishClick Set up an ad hoc (computer-to-computer) network, click Next, and then follow the steps in the wizard.
Faceți clic pe Configurare rețea ad-hoc (computer-computer), pe Următorul, apoi urmați pașii expertului.
EnglishThey may be increased in the eighth framework programme, or through the introduction of ad hoc budget lines.
Acestea pot fi majorate în cel de al optulea program-cadru sau prin introducerea unor linii bugetare ad-hoc.
EnglishThis delegation comprises 15 members of its ad hoc committee on direct elections and additional powers.
Această delegaţie este formată din 15 membri ai comitetului său ad-hoc pentru alegeri directe şi puteri suplimentare.
EnglishI think we can be confident that there are guarantees for the future that ad hoc political measures will be superfluous.
Cred că putem fi încrezători că există garanţii pentru viitor că măsurile politice ad hoc vor fi inutile.
EnglishAd hoc reports and streamlined workflows with a Microsoft Dynamics RoleTailored user interface
Rapoarte ad-hoc și fluxuri de lucru accelerate cu ajutorul interfeței utilizator bazate pe roluri, în funcție de sarcinile angajaților.
EnglishAn ad hoc 'Vulnerability FLEX' instrument will mobilise EUR 500 million from the European Development Fund.
Un mecanism ad-hoc de "FLEX pentru vulnerabilitate” va mobiliza 500 de milioane de euro de la Fondul european de dezvoltare.
EnglishRural development cannot be implemented through sudden ad hoc decisions, but must be based on a long-term plan.
Dezvoltarea rurală nu poate fi realizată prin decizii spontane, ad hoc, ci trebuie să se bazeze pe un plan pe termen lung.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

ad substantiv
ad lib substantiv
ad lib adverb
ad libitum adjectiv
Romanian