Traducere engleză-română pentru "to add to"

EN

"to add to" română traducere

EN

to add to {verb}

volume_up
to add to (dar şi: to add in)
To add the volume-leveling value to a file, play the entire file.
Pentru a adăuga la un fișier valoarea de egalizare volum, redați fișierul în întregime.
Once you’ve moved to the new web-based account, you can add that account to the Mail app.
Odată ce ați trecut la noul cont bazat pe Web, îl puteți adăuga la aplicația Mail.
The situation in Libya is another example of this, to add to those of Afghanistan and Iraq.
Situația din Libia este alt exemplu, care se adaugă la cele ale Afganistanului și ale Irakului.

Exemple de folosire pentru "to add to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThird-party add-ins are causing problems that are keeping Outlook from starting.
Programe de completare terţe cauzează probleme care blochează pornirea Outlook.
EnglishI would like to add just one more sentence concerning the Charter of Women's Rights.
Doresc să mai adaug doar o remarcă privind Carta europeană a drepturilor femeii.
EnglishMadam President, I do not need to add anything to what the Commissioner said.
Dnă preşedintă, nu este nevoie să mai adaug ceva la ceea ce a spus dl comisar.
EnglishMadam President, I have nothing to add to what my fellow Members have said.
Doamnă preşedintă, nu am nimic de adăugat la precizările colegilor mei deputaţi.
EnglishIn the body of the message, add the text you want to use as your signature.
În corpul mesajului, adăugați textul pe care doriți să îl utilizați ca semnătură.
EnglishI should like to add a couple of words about the results of our efforts this year.
Aş dori să adaug câteva cuvinte despre rezultatele eforturilor noastre din acest an.
EnglishWe would like to support you in this and we would like to add one other request.
Dorim să vă susţinem în acest sens şi dorim să formulăm încă o solicitare.
EnglishThe exchanging of information will definitely add value to the work of both parties.
Schimbul de informații va aduce în mod clar valoare activității ambelor părți.
EnglishAdd sites to favorites and they're available anywhere in Internet Explorer.
Adăugați site-uri la preferințe și sunt disponibile oriunde în Internet Explorer.
EnglishI support the question and I would like to add a few factual observations and notes.
Sprijin întrebarea şi aş dori să adaug câteva observaţii şi remarci relevante.
EnglishTo this we can also add the national interests of individual Member States.
Acestora le putem adăuga şi interesele naţionale ale statelor membre individuale.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
În cele din urmă, doresc să mă alătur celor care îndeamnă la eliberarea judecătoarei.
EnglishHowever, I have a major and a minor 'but' to add to those words of praise.
Totuşi, am un "dar” major şi unul minor de adăugat la aceste cuvinte elogioase.
EnglishThe website address should appear in the Add this website to the zone box.
Adresa site-ului Web ar trebui să apară în câmpul Adăugați acest site Web la zonă.
EnglishWhen the Start menu opens, drag the file to the location where you want to add it.
Când se deschide meniul Start, glisați fișierul în locația unde doriți să îl adăugați.
EnglishWhen you add or remove a folder, the change is reflected in Media Center.
Când adăugați sau eliminați un folder, modificarea se reflectă în Media Center.
EnglishHowever, I do think that we need to add some intelligence to all modes of transport.
Totuşi, cred că avem nevoie să adăugăm inteligenţa la toate mijloacele de transport.
EnglishHold licensing agreement for customisations, 3rd party add-ins and solutions5
Încheie contractul de licențiere pentru soluțiile terțe și add-in-urile suplimentare5
EnglishHold licensing agreement for customizations, 3rd party add-ins and solutions5
Încheie contractul de licențiere pentru soluțiile terțe și add-in-urile suplimentare5
EnglishUnder Hardware and Sound, click Add a device, and then follow the instructions.
Sub Hardware și sunete, faceți clic pe Adăugare dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian