Traducere engleză-română pentru "to add up"

EN

"to add up" română traducere

EN

to add up {verb}

volume_up
1. general
to add up (dar şi: to add, to add in)
Parliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Rapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
If you're using Surface, you can add up to 64 GB of storage with a microSD card.
Dacă utilizați Surface, puteți adăuga până la 64 GB de spațiu de stocare cu un card microSD.
You can add up to 10 POP accounts to your Outlook.com
Puteți adăuga până la 10 conturi POP la contul dvs.
to add up

Exemple de folosire pentru "to add up" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishParliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Rapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
EnglishIf you're using Surface, you can add up to 64 GB of storage with a microSD card.
Dacă utilizați Surface, puteți adăuga până la 64 GB de spațiu de stocare cu un card microSD.
EnglishThese periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
Aceste perioade trec şi, prin urmare, femeile avansează mult mai încet în cariera profesională.
EnglishWe are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.
Vorbim despre o cifră de 25 % atunci când adăugăm efectele orelor cu jumătate de normă, care sunt limitate.
EnglishYou can add up to 10 POP accounts to your Outlook.com
Puteți adăuga până la 10 conturi POP la contul dvs.
EnglishIf you add that up, it comes to 75.
EnglishAnd yet, if we add everything up, we are going to spend more or less EUR 136 million on the Museum of European History.
Și totuși, dacă adăugăm totul, vom cheltui mai mult sau mai puțin de 136 de milioane de euro pentru Casa istoriei europene.
EnglishThe first item of data is that transactions and speculation add up to between 80 and 100 times the value of the real economy.
Prima informație este că tranzacțiile și speculațiile reprezintă de la 80 până la 100 de ori valoarea economiei reale.
EnglishThis simply does not add up.
EnglishEnergy and access add up to war - sometimes in military terms, sometimes in political terms, and sometimes in economic terms.
Energia şi accesul vor duce la conflict - uneori sub aspect militar, uneori sub aspect politic şi alteori sub aspect economic.
EnglishDoes this ratio add up, too?
EnglishWhen you sign up or add an email address to your account, you automatically receive an email request to verify your address.
Când vă înregistrați sau când adăugați o adresă de e-mail la cont, primiți automat o solicitare prin e-mail pentru a vă verifica adresa.
EnglishOnly if we pull all these things together will the statistics add up - and that means the people will add up.
Doar dacă ne unim eforturile pentru aceste lucruri, se vor îndrepta statisticile - ceea ce înseamnă că şi starea oamenilor va fi conformă cu aşteptările.
EnglishFor example, on the 2020 objectives concerning energy efficiency and the 20% renewable energy rate, the numbers do not add up.
De exemplu, în ceea ce privește obiectivele 2020 privind eficiența energetică și rata de 20 % de energie regenerabilă, cifrele nu se potrivesc.
EnglishThese considerations add up to a position of principle that is unfavourable to the creation of political parties with European scope.
Aceste motive se însumează într-o poziție de principiu care este nefavorabilă creării unor partide politice cu sferă de acțiune europeană.
EnglishWith the SkyDrive desktop app, you can add files up to 2 GB in size to your SkyDrive folder, which gets automatically uploaded to SkyDrive.
Cu aplicația desktop SkyDrive, puteți adăuga fișiere cu dimensiunea de până la 2 GB în folderul SkyDrive, care se încarcă automat pe SkyDrive.
EnglishIf you add all this up, you arrive at an absolute maximum of 82 euro cents for the few kilometres where there is congestion.
Dacă faceţi totalul, veţi obţine un rezultat de 82 de eurocenţi, ca valoare maximă absolută, pentru cei câţiva kilometri unde există congestionare a traficului.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

up adverb
Romanian
to make up verb
to break up verb
to clear up verb