Traducere engleză-română pentru "to add up to"

EN

"to add up to" română traducere

EN

to add up to {verb}

volume_up
to add up to (dar şi: to mount)

Exemple de folosire pentru "to add up to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishParliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Rapoartele Parlamentului adăugă o analiză globală a principalelor aspecte din tratat.
EnglishIf you're using Surface, you can add up to 64 GB of storage with a microSD card.
Dacă utilizați Surface, puteți adăuga până la 64 GB de spațiu de stocare cu un card microSD.
EnglishThese periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.
Aceste perioade trec şi, prin urmare, femeile avansează mult mai încet în cariera profesională.
EnglishWe are talking about a figure of 25% when we add up the effects of part-time hours, which are limited.
Vorbim despre o cifră de 25 % atunci când adăugăm efectele orelor cu jumătate de normă, care sunt limitate.
EnglishYou can add up to 10 POP accounts to your Outlook.com
Puteți adăuga până la 10 conturi POP la contul dvs.
EnglishThe first item of data is that transactions and speculation add up to between 80 and 100 times the value of the real economy.
Prima informație este că tranzacțiile și speculațiile reprezintă de la 80 până la 100 de ori valoarea economiei reale.
EnglishThis simply does not add up.
EnglishEnergy and access add up to war - sometimes in military terms, sometimes in political terms, and sometimes in economic terms.
Energia şi accesul vor duce la conflict - uneori sub aspect militar, uneori sub aspect politic şi alteori sub aspect economic.
EnglishDoes this ratio add up, too?
EnglishOnly if we pull all these things together will the statistics add up - and that means the people will add up.
Doar dacă ne unim eforturile pentru aceste lucruri, se vor îndrepta statisticile - ceea ce înseamnă că şi starea oamenilor va fi conformă cu aşteptările.
EnglishFor example, on the 2020 objectives concerning energy efficiency and the 20% renewable energy rate, the numbers do not add up.
De exemplu, în ceea ce privește obiectivele 2020 privind eficiența energetică și rata de 20 % de energie regenerabilă, cifrele nu se potrivesc.
EnglishThese considerations add up to a position of principle that is unfavourable to the creation of political parties with European scope.
Aceste motive se însumează într-o poziție de principiu care este nefavorabilă creării unor partide politice cu sferă de acțiune europeană.
EnglishThe UK Government estimates that the value of a true Single Market would add up to EUR 800 billion of the EU's GDP - a truly astonishing figure.
Guvernul Regatului Unit consideră că valoarea unei piețe unice reale s-ar ridica la 800 de miliarde de euro din PIB-ul UE - o cifră într-adevăr astronomică.
EnglishThrough that channel, you sent them on to the various parliaments of Europe, but all that does not add up to any sort of institutional rule, as I sincerely wish were the case.
Astfel, le-aţi trimis mai departe parlamentelor Europei, însă toate acestea nu se întâmplă în virtutea vreunui regulament instituţional, după cum sincer mi-aş dori să fie cazul.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

up adverb
Romanian
to prepoziţie
to feel up to verb
to come up to verb
Romanian
to nail up to verb
Romanian
to face up to verb
to go up to verb
Romanian
to look up to verb
Romanian
to make up to verb
to live up to