Traducere engleză-română pentru "added"

EN

"added" română traducere

volume_up
added {perf.c.}
volume_up
ad {substantiv}
RO
EN

added {participiu trecut}

volume_up
There is a view that this legislation will not bring added value.
Există şi păreri conform cărora această legislaţie nu va aduce valoare adăugată.
What is the added value of the European External Action Service?
Care este valoarea adăugată a Serviciului european pentru acțiune externă?
This will allow European added value to be created for the European Union.
Aceasta va permite crearea de valoare adăugată europeană pentru Uniunea Europeană.

Exemple de folosire pentru "added" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis value is automatically added to the files that are created during ripping.
Această valoare se adaugă automat la fișierele create pe parcursul multiplicării.
EnglishHave we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Am evaluat în mod adecvat care ar fi valoarea adăugată adusă de Islanda Europei?
EnglishWhen you include a folder in a library, it's automatically added to the index.
Când includeți un folder într-o bibliotecă, acesta este adăugat automat la index.
EnglishThe question I asked myself was: 'What can the European Union's added value be?'
Mi-am pus următoarea întrebare: "Care poate fi valoarea adăugată a Uniunii Europene?”
EnglishThis resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
Această rezoluţie nu oferă nicio valoare adăugată femeilor, bărbaţilor sau Uniunii.
EnglishThat is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
Încă trebuie să facem aceste lucruri, așa că nu putem adăuga multe la acest mandat.
English. - Mr President, I do not think this can be added as an addition.
raportor - Dle preşedinte, nu cred că acesta poate fi adăugat ca o completare.
EnglishBy doing this, an extra balancing factor would be added to the bilateral agreements.
Astfel se va adăuga un factor de echilibrare suplimentar la acordurile bilaterale.
EnglishI strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Cred cu tărie că expertiza lor va oferi o valoare adăugată instituţiilor noastre.
EnglishRepeat steps 4 and 5 until you have added all of the languages you want to use.
Repetați pașii 4 și 5 până când adăugați toate limbile pe care doriți să le utilizați.
EnglishToday I have added some complements and clarifications, but it is the same programme.
Astăzi am adăugat câteva completări şi clarificări, însă este acelaşi program.
EnglishIt was an opportunity for Europe to show its added value - and we failed.
A fost un prilej pentru Europa să-și arate valoarea adăugată - iar noi am eșuat.
EnglishThis will allow European added value to be created for the European Union.
Aceasta va permite crearea de valoare adăugată europeană pentru Uniunea Europeană.
EnglishSome accounts can’t be added because they use POP (Post Office Protocol).
Unele conturi nu pot fi adăugate, deoarece utilizează POP (Protocol Post Office).
EnglishBefore a gadget can be added to Sidebar, it must be installed on your computer.
Înainte ca un gadget să poată fi adăugat pe Bara laterală, trebuie instalat pe computer.
EnglishAfter you've added another language you can easily switch back and forth.
După ce ați adăugat o altă limbă, puteți comuta cu ușurință de la una la alta.
EnglishIn this multilateral dimension I see the value added of this new project.
Eu văd valoarea adăugată a acestui nou proiect în această dimensiune multilaterală.
EnglishA new Title IIA is to be added to the agreement in force, covering agricultural products.
La acordul în vigoare se adăugă un nou titlu IIA care acoperă produsele agricole.
EnglishThis leaves the report without added value, compared to existing documents.
Astfel, raportul este lipsit de valoare adăugată, comparativ cu documentele existente.
EnglishIt is in areas like this that Europe can contribute significant added value.
În astfel de domenii poate aduce Europa o valoare adăugată semnificativă.

Sinonime (în engleză) pentru "ad":

ad