Traducere engleză-română pentru "added value"

EN

"added value" română traducere

EN

added value {substantiv}

volume_up
There is a view that this legislation will not bring added value.
Există şi păreri conform cărora această legislaţie nu va aduce valoare adăugată.
This will allow European added value to be created for the European Union.
Aceasta va permite crearea de valoare adăugată europeană pentru Uniunea Europeană.
The agricultural sector provides clear added value to the European economy.
Sectorul agricol asigură o valoare adăugată clară economiei europene.

Exemple de folosire pentru "added value" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHave we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Am evaluat în mod adecvat care ar fi valoarea adăugată adusă de Islanda Europei?
EnglishThe question I asked myself was: 'What can the European Union's added value be?'
Mi-am pus următoarea întrebare: "Care poate fi valoarea adăugată a Uniunii Europene?”
EnglishThis resolution does not offer any added value to women or to men or to the Union.
Această rezoluţie nu oferă nicio valoare adăugată femeilor, bărbaţilor sau Uniunii.
EnglishI strongly believe that their expertise will give an added value to our institutions.
Cred cu tărie că expertiza lor va oferi o valoare adăugată instituţiilor noastre.
EnglishIt was an opportunity for Europe to show its added value - and we failed.
A fost un prilej pentru Europa să-și arate valoarea adăugată - iar noi am eșuat.
EnglishThis will allow European added value to be created for the European Union.
Aceasta va permite crearea de valoare adăugată europeană pentru Uniunea Europeană.
EnglishIn this multilateral dimension I see the value added of this new project.
Eu văd valoarea adăugată a acestui nou proiect în această dimensiune multilaterală.
EnglishThis leaves the report without added value, compared to existing documents.
Astfel, raportul este lipsit de valoare adăugată, comparativ cu documentele existente.
EnglishIt is in areas like this that Europe can contribute significant added value.
În astfel de domenii poate aduce Europa o valoare adăugată semnificativă.
EnglishIf I go to the supermarket and buy a carton of milk, I pay value added tax.
Dacă merg la supermarket și cumpăr o cutie de lapte, plătesc taxa pe valoare adăugată.
EnglishThe Second Strategic Energy Review does not give the desired added value.
A doua revizuire strategică a politicii energetice nu oferă valoarea adăugată dorită.
EnglishThe European Union will give added value to the initiatives developed by the Member States.
Uniunea Europeană va adăuga valoare iniţiativelor dezvoltate de statele membre.
EnglishLet me run through these three priorities, the added value, to begin with.
Permiteţi-mi să trec în revistă aceste trei priorităţi, începând cu valoarea adăugată.
EnglishAll costs added to the value of the order shall be borne by the seller.
Toate costurile adăugate valorii comenzii vor fi suportate de către vânzător.
EnglishHowever, there also needs to be European added value in the response.
Însă este nevoie de valoare adăugată europeană şi în ceea ce priveşte reacţia.
EnglishThe main added value of the new directive is the clarity of its rules and procedures.
Claritatea regulilor și a procedurilor este principala valoare adăugată a noii directive.
EnglishThere is a view that this legislation will not bring added value.
Există şi păreri conform cărora această legislaţie nu va aduce valoare adăugată.
EnglishThat alone is an added value and an important point of the whole initiative.
Doar acest lucru reprezintă o valoare adăugată şi un punct important al întregii iniţiative.
EnglishEffectiveness and European added value must be the driving principles of the reform.
Eficiența și valoarea adăugată europeană trebuie să fie principiile de acționare a reformei.
EnglishNo one has mentioned the idea of a new value-added tax strategy.
Nimeni nu a menționat ideea unei noi strategii privind taxa pe valoare adăugată.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

added adjectiv
Romanian
added verb
Romanian
value substantiv
value adjectiv
Romanian
to value verb
face value substantiv
to fall in value verb
Romanian
fall in value substantiv
Romanian
limiting value substantiv
Romanian
of no value adjectiv
Romanian
to reduce in value verb
Romanian