Traducere engleză-română pentru "additional"

EN

"additional" română traducere

volume_up
addition {substantiv}
RO
volume_up
additive {substantiv}
RO
EN

additional {adjectiv}

volume_up
additional (dar şi: supplementary)
It is now time to reflect on whether an additional response is needed.
Acum este timpul să reflectăm la necesitatea unui răspuns suplimentar.
For additional help with the activation process, contact support.
Pentru ajutor suplimentar cu procesul de activare, contactați asistența.
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Aceasta va constitui un for suplimentar important pentru comunicarea mesajelor noastre.
I would recall the Convention on Cybercrime and its additional protocol.
Vreau să reamintesc de Convenţia asupra infracţiunilor cibernetice şi de protocolul adiţional la aceasta.
We all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Desigur, cu toţii suntem de acord că Turcia trebuie să respecte protocolul adiţional.
As regards the matter of the Additional Protocol, the Union's position is extremely clear.
În ceea ce priveşte chestiunea Protocolului adiţional, poziţia Uniunii este extrem de clară.
additional (dar şi: added, another, further, a second)
volume_up
nou {adj. m.} (un alt)
This means that additional resources will be needed to finance a new objective.
Acest lucru înseamnă că vor fi necesare resurse suplimentare pentru a finanţa un nou obiectiv.
To add an existing tag to a picture without additional typing, drag the picture to the appropriate tag in the Navigation pane.
Pentru a adăuga o etichetă existentă unei imagini, fără a tasta din nou, glisați imaginea către eticheta corespunzătoare din Panoul de navigare.
It will present the study by 30 September 2013 at the latest and incorporate the positive results from the study into additional legislation.
Studiul va fi prezentat până la 30 septembrie 2013, cel târziu, iar Comisia va include rezultatele pozitive ale studiului într-un nou act legislativ.
additional (dar şi: complementary, subsidiary)
Additional action is required to alleviate this problem in the short term.
Atenuarea necesită un răspuns complementar pe termen scurt.
 Ajutorul pentru comerţ este complementar finanţării FED?
Member States will also be able to decide to introduce an additional document which will be of a purely informative nature.
De asemenea, statele membre vor putea decide introducerea unui document complementar care va avea o valoare pur informativă.
additional
additional (dar şi: supplementary, completing)

Exemple de folosire pentru "additional" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, a minimum wage only makes sense when combined with additional measures.
Totuși, un salariu minim este recomandat doar în combinație cu măsuri adiționale.
EnglishFor additional support, please visit the Mesh forums in the Microsoft Community.
Pentru asistență suplimentară vizitați forumurile Mesh din Comunitatea Microsoft.
EnglishMrs Gräßle, Mr Garriga and numerous other Members have asked additional questions.
Dna Gräßle, dl Garriga şi mulţi alţi deputaţi au adresat întrebări suplimentare.
EnglishFurther enlargement cannot be achieved without additional funds for the Union.
O nouă extindere nu poate fi realizată fără fonduri suplimentare din partea UE.
EnglishFind out how you can install additional languages for Windows. Get them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishTwelve additional Member States are voluntarily starting to collect these data.
Alte 12 state membre și-au afirmat disponibilitatea de a colecta aceste date.
EnglishThe following additional payment methods are available per country or region.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
EnglishFirst we will vote on the budget, and then we have several additional points.
În primul rând, vom vota bugetul, iar apoi vom avea câteva puncte suplimentare.
EnglishAt this point, BlackBerry® Internet Service prompts you for additional information.
În acest moment, BlackBerry® Internet Service vă solicită informații suplimentare.
EnglishWe all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
Desigur, cu toţii suntem de acord că Turcia trebuie să respecte protocolul adiţional.
EnglishWe are in agreement that there does not always have to be additional infrastructure.
Suntem de acord că nu întotdeauna este necesară o infrastructură suplimentară.
EnglishThe first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Prima problemă este legată de crearea unei birocraţii suplimentare, inutile.
EnglishMy additional question is: what is the position of the Council in this regard?
Întrebarea mea suplimentară este: care este poziţia Consiliului în această privinţă?
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Colectarea de date nu va impune respondenților niciun fel de sarcini suplimentare.
EnglishThe provision of additional resources in a time of crisis is questionable.
Alocarea de resurse suplimentare în vremuri de criză este destul de improbabilă.
EnglishWhat additional efforts will your Commission make in order to speed up this process?
Ce eforturi suplimentare va face Comisia dumneavoastră pentru a grăbi acest proces?
EnglishTranslation support through the phone is available for an additional 13 languages.
Asistența telefonică cu traducere este disponibilă pentru alte 13 limbi suplimentare.
EnglishNo reassessment of the situation, no additional recommendations, simply nothing ...
Nicio reevaluare a situației, nicio recomandare suplimentară, pur și simplu nimic...
EnglishDevice is docked in the charging station and does not need additional charging.
Dispozitivul este andocat pe staţia de încărcare şi s-a încărcat complet.
EnglishAdditional file formats might be supported if you install new codecs in Windows.
Pot fi acceptate formate suplimentare de fișiere dacă instalați codecuri in Windows noi.

Sinonime (în engleză) pentru "additional":

additional
English
addition
additionally
English
additive
English