EN

address {substantiv}

volume_up
address (dar şi: direction, domicile)
This website’s address does not match the address in the security certificate
Adresa acestui site web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
This website’s address doesn't match the address in the security certificate
Adresa acestui site web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
This website's address doesn't match the address in the security certificate
Adresa acestui site web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
Firstly, we have been working on a communication on a comprehensive strategy for ICT to address our energy and climate problems.
În primul rând, lucrăm de ceva timp la o comunicare privind o strategie cuprinzătoare care vizează abordarea problemelor noastre energetice şi climatice prin intermediul TIC.
To this end, the Commission will publish - let me address this to Mr Rack - a communication on the application of the regulation in the second half of 2009.
În acest scop, Comisia va publica - permiteţi-mi să îi adresez aceasta dlui Rack - o comunicare privind aplicarea regulamentului în a doua jumătate a anului 2009.
address (dar şi: speech)
Formal sitting - Mid-term address by Jerzy Buzek, President of Parliament
Ședință solemnă - Discurs la jumătatea mandatului susținut de Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European

Exemple de folosire pentru "address" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is ironic that this session will address seven individual country situations.
Este ironic faptul că această sesiune va aborda situația a șapte țări diferite.
EnglishI urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
Solicit statelor membre UE să abordeze aceste aspecte cu cea mai mare seriozitate.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
De aceea doresc să mă adresez Consiliului şi să îi solicit să îşi schimbe poziţia.
Englishaddress on your phone, but can only send email from your primary (current) address.
pe telefon, dar puteți trimite e-mailuri doar de la adresa principală (curentă).
EnglishThe Commission is willing to support the Member States to address these issues.
Comisia este dispusă să sprijine statele membre în abordarea acestor probleme.
EnglishYou will be asked to supply information such as your nationality and address.
Vi se va cere să furnizaţi informaţii simple, cum ar fi naţionalitatea şi adresa.
EnglishNon-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
Certificatele non-EV vor conține adresa site-ului web sau domeniul site-ului.
EnglishThis is an impossible scenario, and I would ask the Commissioner to address it.
Aceasta este o situație imposibilă și aș solicita dlui comisar să o abordeze.
EnglishWhen ordering, you will be prompted for Company Name and Physical Company Address.
Atunci când comandați, vi se vor solicita Numele firmei și Adresa fizică a firmei.
EnglishIn the Find location box, type an address or location, and then press Enter.
În caseta Găsire locație, introduceți o adresă sau o locație, apoi apăsați Enter.
EnglishMove forward through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înainte prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
EnglishThe Address bar changes to display the folder path to the current location.
Bara de adrese se modifică pentru a afișa calea de folder către locația curentă.
EnglishWe shall have to address two important difficulties in this major negotiation:
Va trebui să rezolve două dificultăţi importante în această negociere majoră:
EnglishHe has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Acesta a anunțat că se va adresa Comisiei pentru afaceri externe săptămâna viitoare.
EnglishYou must be connected to the Internet to look up a DNS name or IP address.
Pentru a căuta un nume DNS sau o adresă IP trebuie să fiți conectat la Internet.
EnglishNon-EV certificates will display the website address or the domain of the site.
Certificatele non-EV vor afișa adresa site-ului Web sau domeniul site-ului.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Pe pagina de conectare la contul Microsoft, introduceți adresa de e-mail și parola.
EnglishThis website’s address does not match the address in the security certificate
Adresa acestui site web nu coincide cu adresa din certificatul de securitate
EnglishMove back through the items on a webpage, the Address bar, or the Links bar
Mutare înapoi prin elementele dintr-o pagină Web, din bara Adresă sau bara Linkuri
EnglishYou don’t need to move your contact information from the Windows Address Book.
Nu este necesar să mutați informațiile despre persoana de contact din Agenda Windows.