EN

addresses {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "addresses" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe report and the regulations it addresses have a lengthy history in this House.
Raportul şi regulamentele vizate de acesta au o poveste lungă în acest Parlament.
EnglishUnder Managing your account, click Account details (password, addresses, time zone).
Sub Se gestionează contul, faceți clic pe Detalii cont (parolă, adrese, fus orar).
EnglishThe directive addresses both of these, for purposes with which I fully agree.
Directiva le abordează pe amândouă, din motive cu care sunt complet de acord.
EnglishThey enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Acestea introduc adrese în anuar și apoi primesc o factură de o mie de euro.
EnglishThe report addresses important issues and I therefore voted in favour of it.
Raportul abordează probleme importante și, prin urmare, am votat în favoarea acestuia.
EnglishType the email addresses of the people you want to share your photos with.
Tastați adresele de e-mail ale persoanelor cu care doriți să vă partajați fotografiile.
EnglishIf you're sending to multiple addresses, separate them with semicolons.
Dacă trimiteți la adrese multiple, separați adresele prin punct și virgulă.
EnglishThe name you enter is used to create Web and e-mail addresses for your services.
Numele introdus este utilizat pentru a crea adrese Web și de poștă electronică pentru servicii.
EnglishIf you are adding more than one user, separate the names or addresses with a semicolon.
Dacă adăugaţi mai mulţi utilizatori, separaţi numele sau adresele prin punct şi virgulă.
English. - Mr President, the question addresses very important issues.
membru al Comisiei. - Domnule președinte, întrebarea abordează aspecte foarte importante.
EnglishThis is a specific step which addresses the question raised today.
Aceasta este o măsură specifică prin care este abordată problema menționată astăzi.
EnglishIt is without hesitation that I support this resolution, which addresses these important issues.
Susţin fără ezitare această rezoluţie, care abordează aceste chestiuni importante.
EnglishSee URLs for Microsoft Online Services for the list of valid addresses.
Consultați URL-uri pentru Microsoft Online Services pentru a găsi lista de adrese valide.
EnglishYou can specify addresses for which you do not want to use a proxy server.
Aveți posibilitatea să specificați adrese pentru care nu doriți să utilizați un server proxy.
EnglishIt addresses the prevention of tax evasion and greater transparency.
Acesta abordează prevenirea evaziunii fiscale şi o mai mare transparenţă.
EnglishYou can specify addresses for which you don't want to use a proxy server.
Aveți posibilitatea să specificați adrese pentru care nu doriți să utilizați un server proxy.
EnglishMr Danjean's report addresses the new security challenges facing EU members.
Raportul dlui Danjean abordează noile provocări ale securităţii cu care se confruntă membrii UE.
EnglishWindows allows you to store multiple e‑mail addresses for your contacts.
Windows permite stocarea mai multor adrese de poștă electronică pentru persoanele de contact.
EnglishHere are server addresses for some of the most popular e‑mail services:
Iată adresele de server pentru câteva dintre cele mai populare servicii de poştă electronică:
EnglishAll messages will be sent to the e-mail addresses that you specify on this page.
Toate mesajele vor fi trimise la adresele de poştă electronică pe care le specificaţi la această pagină.