Traducere engleză-română pentru "adequacy"

EN

"adequacy" română traducere

volume_up
adequacy {substantiv}
EN

adequacy {substantiv}

volume_up
adequacy (dar şi: aptness)
It is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Este o vorba despre rata de adecvare a capitalului şi asigurarea pentru călătoriile de întoarcere.
That agreement was linked to a set of Canadian commitments and a Commission adequacy decision.
Acel acord s-a legat de o serie de angajamente cu Canada şi o decizie a Comisiei privind gradul de adecvare a protecţiei.

Exemple de folosire pentru "adequacy" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
dacă dorim alimente adecvate, întrucât numai acestea vor putea face faţă situaţiilor de criză;
EnglishIn several places, it highlights the links between adequacy, sustainability and safety.
În mai multe locuri, subliniază legăturile dintre caracterul adecvat, durabilitate şi siguranţă.
EnglishIt is a matter of capital adequacy and insurance for return journeys.
Este o vorba despre rata de adecvare a capitalului şi asigurarea pentru călătoriile de întoarcere.
EnglishIn situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
În situaţii precum cea actuală din Haiti, esenţiale sunt viteza, oportunitatea şi flexibilitatea.
EnglishOn adequacy: we cannot achieve that at European level, Member States must do that.
Privind caracterul adecvat: nu putem obţine acest lucru la nivel european, statele membre trebuie să facă acest lucru.
EnglishThat agreement was linked to a set of Canadian commitments and a Commission adequacy decision.
Acel acord s-a legat de o serie de angajamente cu Canada şi o decizie a Comisiei privind gradul de adecvare a protecţiei.
EnglishIt is perfectly possible to achieve regional adequacy by contractualisation without a mandatory instrument.
Este absolut posibilă obținerea unei adecvări regionale prin contractualizare, fără un instrument obligatoriu.
EnglishIt is my belief that pensions can and should be treated separately for their own capital adequacy requirements.
Convingerea mea este că pensiile pot și trebuie tratate separat în ceea ce privește propriile cerințe de capital cu caracter adecvat.
EnglishThe Commission will present a comprehensive assessment of the adequacy of the new targets and measures in the course of the next two weeks.
Comisia va prezenta o evaluare cuprinzătoare a adecvării noilor obiective şi măsuri, pe parcursul următoarelor două săptămâni.
EnglishSo I say: should we really listen to the pleas of such banks on new capital adequacy implementation dates?
Aşa că întreb: ar trebui oare să ascultăm cu adevărat solicitările acestor bănci cu privire la noi date de punere în aplicare a cerinţelor în materie de capital?
EnglishNonetheless, we do consider that Member States should define adequacy as the condition required for older people to live a decent life.
Totuşi, considerăm că statele membre ar trebui să definească caracterul adecvat ca fiind condiţia necesară ca persoanele înaintate în vârstă să aibă o viaţă decentă.
EnglishI voted against the report, despite the fact that it contains serious positive points and recognises the role of farming in safeguarding food security and adequacy.
Am votat împotriva raportului, deşi conţine câteva puncte importante şi recunoaşte rolul agriculturii în protejarea siguranţei şi caracterului adecvat al alimentelor.
EnglishFor example, the Commission will launch a public debate on the future of pensions and analyse options for ensuring the sustainability and adequacy of the pension systems.
Spre exemplu, Comisia va lansa o dezbatere publică cu privire la viitorul pensiilor şi va analiza variante de asigurare a sustenabilității şi a caracterului adecvat al sistemelor de pensii.

Sinonime (în engleză) pentru "adequacy":

adequacy