Traducere engleză-română pentru "adequately"

EN

"adequately" română traducere

EN

adequately {adverb}

volume_up
adequately (dar şi: properly)
Have we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Am evaluat în mod adecvat care ar fi valoarea adăugată adusă de Islanda Europei?
Currently, this procedure is not adequately supervised.
În prezent, această procedură nu este supravegheată în mod adecvat.
We hope that Member States will deal with this issue adequately.
Sperăm că statele membre vor soluţiona adecvat această problemă.
adequately (dar şi: enough, sufficiently)
Certain Member States do not have sufficiently trained staff to adequately provide support, help and advice to victims.
Anumite state membre nu au personal suficient de instruit pentru a oferi în mod corespunzător sprijin, ajutor şi consiliere victimelor.
In my view, the proposals which the rapporteur is now asking for authorisation to implement serve this purpose more than adequately.
În opinia mea, propunerile pentru care raportorul solicită astăzi autorizare în vederea punerii lor în aplicare servesc mai mult decât suficient acestui scop.
adequately
volume_up
așa cum se cuvine {adv.}

Exemple de folosire pentru "adequately" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHave we considered adequately what Iceland's added value would be for Europe?
Am evaluat în mod adecvat care ar fi valoarea adăugată adusă de Islanda Europei?
EnglishIt has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
A fost abordată în mod corespunzător și nu este nevoie să intru în detalii despre asta acum.
EnglishThe critical issues are adequately highlighted, as are the positive elements.
Aspectele critice sunt evidențiate în mod corespunzător, la fel ca și elementele pozitive.
EnglishIn each of them, we want an adequately funded policy framework.
În fiecare dintre acestea, dorim un cadru politic finanțat în mod corespunzător.
EnglishWe did not have time to discuss these documents adequately, however.
Însă nu am avut timp să dezbatem aceste documente în mod adecvat.
EnglishI do not have faith in the current Commission to deal adequately and responsibly with this issue.
Nu am încredere că actuala Comisie poate trata această chestiune în mod adecvat şi responsabil.
EnglishWe hope that Member States will deal with this issue adequately.
Sperăm că statele membre vor soluţiona adecvat această problemă.
EnglishThis is why we need a strong and adequately funded cohesion policy.
Din acest motiv, avem nevoie de o politică de coeziune puternică şi finanţată în mod corespunzător.
EnglishThe situation in Egypt could be adequately described as a revolt in waiting for a revolution.
Situația din Egipt ar putea fi descrisă în mod adecvat drept o revoltă în așteptarea unei revoluții.
EnglishThis is a highly lucrative market and we must ensure that consumers are adequately protected.
Aceasta este o piață extrem de productivă și trebuie să asigurăm consumatorilor o protecție adecvată.
EnglishI have voted in favour of the report, because it adequately presents the many factors involved.
Am votat în favoarea raportului, deoarece prezintă în mod adecvat multitudinea factorilor implicaţi.
EnglishMoreover, European development aid must be adequately funded.
Mai mult decât atât, ajutorul european pentru dezvoltare trebuie să fie finanţat în mod adecvat.
EnglishYour personal data must be adequately protected.
Datele personale ale consumatorilor trebuie protejate în mod corespunzător.
EnglishVolunteering provides many occasions for non-formal education and deserves to be adequately recognised.
Voluntariatul oferă multe ocazii pentru educaţia non-formală şi merită o recunoaştere adecvată.
EnglishCurrently, this procedure is not adequately supervised.
În prezent, această procedură nu este supravegheată în mod adecvat.
English4% of annual GDP and this money is not being used adequately.
4 % din PIB şi aceşti bani nu sunt utilizaţi în mod adecvat.
EnglishThe budget must ensure that the EU's various political priorities for 2010 are adequately financed.
Bugetul trebuie să garanteze că diversele priorităţi politice ale UE pentru 2010 sunt finanţate adecvat.
EnglishWe are not responding to citizens' concerns adequately, and I think we need to review our priorities.
Nu reacționăm corespunzător la preocupările cetățenilor și cred că trebuie să ne revizuim prioritățile.
EnglishThis is due to the fact that the banks are still not being adequately financed by the capital market.
Aceasta se datorează faptului că băncile nu sunt finanțate încă în mod adecvat de către piața de capital.
EnglishIt should be noted that Serbia continues to respond adequately to ICTY requests for assistance.
Ar trebui să se țină seama că Serbia continuă să răspundă în mod adecvat cererilor de asistență din partea TPII.

Sinonime (în engleză) pentru "adequate":

adequate