Traducere engleză-română pentru "to adhere to"

EN

"to adhere to" română traducere

EN

to adhere to {verb}

volume_up
to adhere to
Parliament will therefore ensure that both the Commission and any forthcoming Presidencies adhere to these commitments.
Deci Parlamentul va garanta că atât Comisia, cât şi următoarele preşedinţii vor adera la aceste angajamente.
We also discuss it here on the floor of the European Parliament, and we emphasise European values and the duty of governments to adhere to these values.
De asemenea, o discutăm aici în Parlamentul European şi subliniem valorile europene şi datoria guvernelor de a adera la aceste valori.

Exemple de folosire pentru "to adhere to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU will continue to adhere strictly to standard IMF and international practices.
UE va continua să respecte strict standardele FMI și practicile internaționale.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Voi respecta timpul acordat, însă nu pot să nu răspund la unele întrebări.
EnglishIt is essential that we should adhere to the established 'two-pillar model'.
Este esențial ca noi să aderăm la modelul stabilit "al celor doi piloni”.
EnglishAs I said, it is important to adhere to the commitments that we have made.
După cum am spus, este important să ne respectăm angajamentele asumate.
EnglishAnyone who receives regional subsidies must also adhere to the rules.
Oricine beneficiază de subvenții regionale, trebuie să accepte și regulile.
EnglishI strive very hard to adhere to the Treaty of Lisbon with every action I take.
Mă străduiesc foarte mult să respect Tratatul de la Lisabona, cu fiecare acțiune pe care o întreprind.
EnglishIt is regrettable that some do not yet feel they need to adhere to the Treaty of Lisbon.
Este regretabil că unele persoane încă nu simt că este necesar să adere la Tratatul de la Lisabona.
EnglishThis was caused by complicated rules and regulations that Member States must adhere to.
Acest lucru a fost cauzat de norme şi reglementări complicate la care statele membre trebuie să adere.
EnglishIn such cases, the EU's various legal instruments must adhere strictly to these resolutions.
În astfel de cazuri, diferitele instrumente juridice ale UE trebuie să respecte strict aceste rezoluţii.
EnglishIt must adhere to cross-compliance rules and abide by veterinary and phytosanitary regulations.
Trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea și reglementările veterinare și fitosanitare.
EnglishThanks to its agreement with the EU, Morocco benefits from an entry price to which it does not adhere.
Datorită acordului său cu UE, Marocul beneficiază de un preț de intrare pe care nu-l îndeplinește.
EnglishThe file must be a comma-separated values (CSV) file and adhere to the required format.
Fişierul trebuie să fie un fişier de valori separate prin virgulă (CSV) şi să se potrivească cu formatul necesar.
EnglishI am therefore going to adhere very strictly to the Bureau's decision to give the floor to five Members.
De aceea, voi respecta cu stricteţe decizia Biroului de a da cuvântul unui număr de cinci membri.
EnglishI am going to adhere absolutely strictly to the Rules of Procedure.
Voi respecta cu stricteţe Regulamentul de procedură.
EnglishThe file must strictly adhere to the format in order for the wizard to create all accounts successfully.
Fişierul trebuie să adere strict la format, pentru ca Expertul să creeze toate conturile cu succes.
EnglishHowever, this is the system that I am obliged to adhere to.
Este, totuși, sistemul pe care sunt obligat să-l respect.
EnglishCriteria must be found to which both parties must adhere.
Trebuie să găsim criterii acceptabile pentru ambele părţi.
EnglishThey are democracy, human rights and freedom of opinion, and we need to adhere to them everywhere.
Acestea sunt democraţia, drepturile omului şi libertatea de exprimare şi trebuie să le respectăm pretutindeni.
EnglishMore than half of the Member States in the euro area no longer adhere to the Stability and Growth Pact.
Mai mult de jumătate dintre statele membre din zona euro nu mai respectă Pactul de stabilitate şi creştere.
EnglishI am obliged to adhere to a number of rules of law.
Mă simt obligat să ader la o serie de norme de drept.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian
to amount to verb
Romanian
to refer to verb
Romanian
to lay claim to verb
Romanian