Traducere engleză-română pentru "admin"

EN

"admin" română traducere

volume_up
admin {substantiv}
EN

admin {substantiv}

volume_up
Admin features are only exposed to users with admin permissions.
Caracteristicile Admin sunt afișate doar utilizatorilor cu permisiuni de administrator.
This default administrator user experience is called Admin Approval Mode.
Această experiență implicită a utilizatorului administrator este denumită Mod aprobare administrator.
You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
Este posibil să vi se ceară o parolă de administrator sau confirmarea opțiunii dvs.

Exemple de folosire pentru "admin" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn the Domain Admin page, click the name of the domain you want to verify.
Pe pagina Domain admin, faceți clic pe numele domeniului pe care doriți să-l verificați.
EnglishYou might be asked for an admin password or to confirm your choice.
Este posibil să vi se ceară o parolă de administrator sau confirmarea opțiunii dvs.
English You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
 Este posibil să vi se ceară o parolă de administrator sau confirmarea opțiunii dvs.
EnglishAsk your network admin for the name of the VPN server before you begin.
Înainte de a începe, întrebați administratorul de rețea care este numele serverului VPN.
EnglishAdmin features are only exposed to users with admin permissions.
Caracteristicile Admin sunt afișate doar utilizatorilor cu permisiuni de administrator.
EnglishThis default administrator user experience is called Admin Approval Mode.
Această experiență implicită a utilizatorului administrator este denumită Mod aprobare administrator.
EnglishOffice 365 portal At the top of the page, click Admin.
Portal Office 365 În partea de sus a paginii, faceți clic pe Admin.
EnglishFor more info, check with your system admin.
Pentru mai multe informații, consultați-vă cu administratorul de sistem.
EnglishIf UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message appears.
Dacă în prezent UAC este configurat în Mod aprobare administrator, se va afișa mesajul Control cont utilizator.
EnglishIf UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message will appear.
Dacă în prezent CCU este configurat în Mod aprobare administrator, se va afișa mesajul Control cont utilizator.
EnglishAsk your system admin to do this for you.
Cereți administratorului de sistem să facă acest lucru pentru dvs.
EnglishYou can do this in one of two ways (if you're not sure which one to use, talk to your system admin):
Puteți face acest lucru în două moduri (dacă nu sunteți sigur pe care să-l utilizați, vorbiți cu administratorul de sistem):
EnglishCheck with your system admin.
EnglishOnly people with Domain Admin permissions or above on your local Active Directory should be able to access this computer.
Doar persoanele cu permisiuni Administrator de domeniu sau peste Active Directory local trebuie să poată accesa acest computer.
EnglishIf you enter the wrong gestures too many times, your system admin might require you to sign in with your regular password instead.
Dacă introduceți gesturi greșite de prea multe ori, administratorul de sistem vă poate solicita să vă conectați cu parola obișnuită.
EnglishSelect Use these RD Gateway server settings, and then enter the server name (ask your system admin for this info).
Selectați Se utilizează aceste setări RD Gateway, apoi introduceți numele serverului (solicitați aceste informații de la administratorul de sistem).
EnglishScroll down to and double-click User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode.
Defilați în jos și faceți dublu clic pe Control cont utilizator: Comportamentul promptului de elevație pentru administratori în Mod aprobare administrator.
EnglishThis example attempts to match all the users with the name Alex to Exchange Online users, by using the provided $AdminCredential value.
Acest exemplu încearcă să facă potrivirea tuturor utilizatorilor cu numele Alex cu utilizatorii Exchange Online, utilizând valoarea $AdminCredential.
EnglishOnce you have signed up for a Plan E3 trial, you can make this change in the billing and subscription management of your Office 365 admin overview.
După ce vă înscrieți pentru o versiune de încercare Plan E3, faceți această schimbare în gestionarea facturilor și a abonamentelor din Prezentare generală admin din Office 365.
EnglishIf you see this error, talk to the system admin of the remote PC to make sure you have the right PC name, and then check to see if you entered the name correctly.
Dacă vedeți această eroare, vorbiți cu administratorul de sistem al PC-ului la distanță pentru a vă asigura că aveți numele corect de PC, apoi verificați dacă ați introdus numele corect.