Traducere engleză-română pentru "to administer"

EN

"to administer" română traducere

RO
EN

to administer [administered|administered] {verb}

volume_up
to administer (dar şi: to govern, to husband, to manage)
The Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
Adunarea Irlandei de Nord are responsabilitatea de a administra fondurile.
to administer (dar şi: to manage)
volume_up
a chivernisi {vb.} (a administra)

Exemple de folosire pentru "to administer" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission is quite clearly planning to administer further euthanasia.
Comisia planifică destul de clar să administreze în continuare eutanasia.
EnglishIt will be possible to administer them to a much wider extent.
Ele vor putea fi administrate într-o măsură mult mai mare.
EnglishOffice 365 is simple to administer. Get up and running and start adding users in minutes. or buy now
Office 365 este ușor de administrat. Punerea în funcțiune și începerea adăugării utilizatorilor durează câteva minute.
EnglishEven if there are shortcomings there, it is we who must beat our breasts, because we basically administer this country.
Chiar dacă sunt unele deficienţe, noi trebuie să ne simţim vinovaţi, fiindcă noi administrăm în esenţă această ţară.
EnglishWe must stop regarding cities merely as final recipients and instead view them as entities that administer territories.
Oraşele nu mai trebuie privite doar ca beneficiari finali, ci, în schimb, trebuie considerate drept entităţi care administrează teritorii.
EnglishIf you want someone else to administer the site collection, you must add that user as a site collection administrator.
Dacă doriți ca altă persoană să administreze colecția de site-uri, trebuie să adăugați acel utilizator ca administrator de colecție de site-uri.
EnglishThe European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar trebui să facă dreptate şi nu să devină o marionetă pentru interesele ideologice şi anti-creştine.
EnglishOne possibility would also be to set up a syndicate to administer the flow of gas through Ukraine: that would be a quick and urgent measure.
Una dintre posibilităţi ar fi înființarea unui sindicat care sa administreze alimentarea cu gaze prin Ucraina. aceasta ar fi o măsura rapida si urgenta.
EnglishWe must guarantee more urgent humanitarian aid to the civilian population and administer care to the casualties, of whom there are said to be approximately 3 000.
Trebuie să garantăm o asistenţă umanitară de urgenţă populaţiei civile şi să acordăm îngrijiri răniţilor, despre care se afirmă că ar fi în jur de 3 000.
EnglishAccess to easy-to-use online management tools that let you administer user permissions and service settings and setup email on your domain.
Acces la instrumente de gestionate online ușor de utilizat care permit administrarea permisiunilor utilizatorilor și a setărilor serviciilor și configurarea poștei electronice pe domeniu.
EnglishI would ask them if they are going to administer these funds that they do it efficiently, that they do it effectively and that they do it wisely at a time when people need to go to work.
I-aş ruga ca, dacă administrează aceste fonduri, să le administreze în mod eficient, în mod eficace şi cu înţelepciune, într-o perioadă în care oamenii au nevoie să meargă la muncă.