Traducere engleză-română pentru "adopted"

EN

"adopted" română traducere

RO
volume_up
adoption {substantiv}
RO
volume_up
adopter {substantiv}
EN

adopted {adjectiv}

volume_up
adopted

Exemple de folosire pentru "adopted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis includes, in particular, the footnotes that were adopted in the text today.
Sunt incluse, în special, notele de subsol care au fost adoptate în text astăzi.
EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
Recent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
EnglishObviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
Evident, din rezoluţia pe care am adoptat-o trebuie să decurgă acţiuni concrete.
EnglishYou spoke of the resolution adopted by the European Parliament in November 2009.
Aţi vorbit despre rezoluţia adoptată de Parlamentul European în noiembrie 2009.
EnglishI only hope that this report really is adopted, and adopted by a large majority.
Sper doar că acest raport este realmente adoptat, şi adoptat cu o mare majoritate.
EnglishThe exceptional circumstances fully justify the exceptional solutions adopted.
Circumstanţele excepţionale justifică pe deplin soluţiile excepţionale adoptate.
EnglishI voted in favour of the present report, which was not adopted in the final vote.
Am votat în favoarea prezentului raport, care nu a fost adoptat la votarea finală.
EnglishIn December 2009, the Council adopted the principle of creating an EU patent.
În decembrie 2009, Consiliul a adoptat principiul creării unui brevet comunitar.
English- a Europe-wide strategy and clear mandatory principles should be adopted;
- ar trebui să se adopte o strategie europeană și principii obligatorii clare;
EnglishYour Committee on Budgets has adopted these proposals by a very large majority.
Comisia dvs. pentru bugete a adoptat aceste propuneri cu o majoritate foarte largă.
EnglishWe have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
Nu am uitat cele șapte solicitări adoptate în perioada precedentă de sesiune.
EnglishI believe that the general approach that is being adopted is actually too general.
Consider că abordarea generală care este adoptată este în realitate prea generală.
EnglishThe free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
Libera circulaţie a lucrătorilor a fost deja adoptată prin Directiva 2005/36/CE.
EnglishThe resolution adopted today by Parliament highlights some of these measures.
Rezoluția adoptată astăzi de Parlament evidențiază unele dintre aceste măsuri.
EnglishI hope that it will soon be formally adopted and transposed into national law.
Sper că acesta va fi în curând adoptat oficial și transpus în legislația națională.
EnglishA resolution has been adopted thanks to the efforts by France and the United Kingdom.
O rezoluție a fost adoptată mulțumită eforturilor Franței și ale Regatului Unit.
EnglishIt also needs to be immediately adopted through transposition of the directive.
Aceasta trebuie, de asemenea, adoptată imediat prin transpunerea directivei.
EnglishThere are many good proposals in this report that were, however, all adopted.
Există multe propuneri bune în acest raport, care au fost însă toate adoptate.
EnglishThe PNR resolution was adopted by a very large majority and with our support.
Rezoluţia PNR a fost adoptată cu o majoritate foarte largă şi cu sprijinul nostru.
EnglishI trust that the adopted text will apply to all sectors and not just to agriculture.
Sper că textul adoptat se va aplica tuturor sectoarelor, nu numai agriculturii.

Sinonime (în engleză) pentru "adopted":

adopted
English
adoption
adoptive
English
adopter