Traducere engleză-română pentru "adoptive"

EN

"adoptive" română traducere

RO
RO
volume_up
adoption {substantiv}
volume_up
adopter {substantiv}
EN

adoptive {adjectiv}

volume_up
adoptive
Is there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Există o limită de vârstă în ceea ce privește copilul sau părintele adoptiv?

Exemple de folosire pentru "adoptive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNew partners and adoptive children are also to be included in the new definition.
Urmează să fie incluși în noua definiție noii parteneri și copiii adoptivi.
EnglishDo we know how often adoptive parents encounter problems and what these problems are?
Știm cât de des se confruntă părinții adoptivi cu probleme și care sunt aceste probleme?
EnglishThis is neither an adequate nor serious basis for adoptive parenthood, however.
Acesta nu este totuși un motiv adecvat sau serios pentru adopții.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Există o limită de vârstă în ceea ce privește copilul sau părintele adoptiv?
EnglishAdoptive parents are parents in the full sense of the word and deserve to be treated as such.
Părinții adoptivi sunt părinți în înțelesul deplin al cuvântului și merită să fie tratați ca atare.
EnglishDo adoptive parents receive continuous professional support?
Părinții adoptivi primesc sprijin profesional continuu?
EnglishAs an adoptive parent, you will have the same rights and obligations towards your child as any other parent.
În acelaşi timp, părinţii adoptivi vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părinţii naturali.
EnglishMany though, get this with their adoptive parents.
Totuși, mulți primesc acest lucru alături de părinții adoptivi.
EnglishThis is a parliament that has, at last, given equal rights to adoptive mothers and biological mothers.
Acesta este un parlament care a acordat, în sfârșit, drepturi egale mamelor adoptive și mamelor biologice.
EnglishThe directive would also improve the status of multiple birth and adoptive families and that of families with disabled children.
De asemenea, directiva ar ameliora statutul familiilor cu naşteri multiple şi al celor adoptive, precum şi cel al familiilor cu copii cu handicap.
EnglishWhat is more, I welcome the fact that Parliament has voted for measures that will allow adoptive mothers to be treated equally in law with birth mothers.
În plus, salut faptul că Parlamentul a votat pentru măsuri care vor permite ca mamele adoptive să fie tratate în mod egal în fața legii cu mamele biologice.
EnglishI personally appreciate, as an adoptive mother and on behalf of all the women I represent, the will to grant the same rights as those of biological mothers.
Apreciez la nivel personal, ca mamă adoptivă şi în numele femeilor pe care le reprezint, dorinţa de a acorda aceleaşi drepturi ca cele acordate mamelor biologice.
EnglishThey belong to an extremely dynamic social group which brings additional enthusiasm and a fresh outlook in their approach in their adoptive societies, making the latter more competitive.
Aceștia reprezintă o categorie socială foarte dinamica, aducând un plus de entuziasm și perspective proaspete de abordare în societățile adoptive, crescând competitivitatea acestora.

Sinonime (în engleză) pentru "adoptive":

adoptive
English
adopted
English
adoption
adopter