Exemple de folosire pentru "adornment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe European Parliament must not appear to anyone to be merely an expensive adornment of the Union.
Parlamentul European nu trebuie să pară nimănui ca fiind doar o decoraţiune scumpă a Uniunii.