Traducere engleză-română pentru "adult"

EN

"adult" română traducere

volume_up
adult {substantiv}
RO
RO
volume_up
adult male {substantiv}
RO
RO

"adult" engleză traducere

volume_up
adult {adj. m.}
EN

adult {substantiv}

volume_up
adult (dar şi: grown-up, grownup)
An adult might understand this, but a child does not.
Un adult s-ar putea să înțeleagă acest lucru, dar un copil nu.
An opt in is not allowed under every country's national constitutional law and it also contradicts the principle of the adult consumer.
O soluţie de participare nu este permisă în dreptul naţional constituţional al tuturor ţărilor şi contravine, de asemenea, principiului consumatorului adult.
adult (dar şi: grown up, man)
volume_up
om {m} (adult)
RO

adult {masculin}

volume_up
adult (dar şi: om)
volume_up
adult {substantiv}
Un adult s-ar putea să înțeleagă acest lucru, dar un copil nu.
An adult might understand this, but a child does not.
O soluţie de participare nu este permisă în dreptul naţional constituţional al tuturor ţărilor şi contravine, de asemenea, principiului consumatorului adult.
An opt in is not allowed under every country's national constitutional law and it also contradicts the principle of the adult consumer.
adult
adult

Exemple de folosire pentru "adult" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA website belongs to a particular category (such as adult websites).
Un site Web aparține unei anumite categorii (cum ar fi un site Web pentru adulți).
EnglishSimilarly, adult stem cells are also showing promising potential.
În mod similar, celulele stem adulte dovedesc și ele un potențial promițător.
EnglishSome examples of categories are: Child-friendly, Social networking, and Adult content.
Exemple de categorii ar fi: Site-uri Web pentru copii, Rețele sociale și Conținut pentru adulți.
EnglishThis setting blocks adult sites and social networking, web chat, and web mail.
Această setare blochează site-urile pentru adulți, rețele sociale, de chat Web și de corespondență pe Web.
EnglishAdult education plays a role here in developing these skills.
Educaţia adulţilor joacă un rol în dezvoltarea acestor competenţe.
EnglishLet us be very adult in this House about what we say about other nation states, with respect.
Haideți să fim maturi în acest Parlament în legătură cu ceea ce spunem despre alte state-națiuni, cu respect.
EnglishAn adult might understand this, but a child does not.
Un adult s-ar putea să înțeleagă acest lucru, dar un copil nu.
EnglishThat is how they are perceived by many fishermen: an adult seal gets through an enormous amount of fish on a daily basis.
Aşa sunt percepute de către mulţi pescari: o focă adultă consumă o cantitate enormă de peşte în fiecare zi.
EnglishAll adult bearers of the status of non-citizens of Latvia were permanent residents of the country in the early 1990s.
Toţi adulţii cu statutul de non-cetăţeni ai Letoniei erau rezidenţi permanenţi ai ţării la începutul anilor 1990.
EnglishA meeting with people born on 4 June may not allow us to feel young any more, when we see that they are now adult people.
Poate că întâlnirea cu cei născuţi pe 4 iunie nu ne mai face să ne simţim tineri, văzând că ei sunt acum maturi.
EnglishThis setting blocks adult sites.
Această setare blochează site-urile pentru adulți.
EnglishGeneral interest sites are those that don't belong to other categories, such as social networking or adult content.
Site-urile de interes general sunt cele care nu aparțin altor categorii, cum ar fi rețele sociale sau conținut pentru adulți.
EnglishThe opportunities for adult education are still not being fully exploited, however, even though there is enormous potential in this area.
Oportunitățile pentru educația adulților nu sunt încă pe deplin exploatate totuși, deși există un potențial enorm în acest domeniu.
EnglishIt is estimated that nearly a fifth of women in Europe have been the victim of acts of physical violence at least once during their adult lives.
Se estimează că aproape o cincime dintre femeile din Europa au fost victime ale unor acte de violență fizică cel puțin o dată în viața adultă.
EnglishVets decided to put Dolly the Sheep to sleep, the first mammal cloned from an adult cell, as she was suffering from serious health problems.
Medicii veterinari au decis să eutanasieze oaia Dolly, primul mamifer clonat dintr-o celulă adultă, întrucât suferea de grave probleme de sănătate.
EnglishAn opt in is not allowed under every country's national constitutional law and it also contradicts the principle of the adult consumer.
O soluţie de participare nu este permisă în dreptul naţional constituţional al tuturor ţărilor şi contravine, de asemenea, principiului consumatorului adult.
EnglishThis means complete integration of their children into the education system, basic qualifications for young people and adult literacy provision.
Asta înseamnă o integrare totală a copiilor acestora în sistemul de educație, calificarea de bază a tinerilor și asigurarea alfabetizării adulților.
EnglishSelect Warn on adult to allow access to all websites, but with a warning before allowing suspected adult websites.
Selectați Avertizare conținut pentru adulți pentru a permite accesul la toate site-urile Web, dar cu avertizare înainte de a permite accesul la site-urile Web ar putea fi pentru adulți.
EnglishThe adult world must take responsibility for protecting our children from this, one of the worst crimes that a child can be subjected to.
Adulţii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a proteja copiii noştri de acest fenomen, unul dintre cele mai grave infracţiuni la care poate fi supus un copil.
EnglishThroughout my adult life, I have been politically active in women's organisations and in networks for combating this violence against women.
De-a lungul vieţii mele adulte, am fost activă din punct de vedere politic în organizaţii ale femeilor şi în reţele pentru combaterea violenţei împotriva femeilor.

Sinonime (în engleză) pentru "adult":

adult
adult female
English
adult male
English