EN

advance {substantiv}

volume_up
This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Acest progres este un prim pas spre a nega ceea ce doresc speculatorii.
I think that this project represents a considerable advance.
Consider că acest proiect reprezintă un progres considerabil.
However, we do not believe that the Lisbon Treaty provides any real advance in this field.
Totuşi, nu considerăm că Tratatul de la Lisabona reprezintă un progres real în acest domeniu.
advance (dar şi: lead)

Exemple de folosire pentru "advance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSurely these questions should have been better assessed and researched in advance.
Cu siguranță, aceste întrebări ar fi fost mai bine evaluate și cercetate în prealabil.
EnglishI thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
Vă mulţumesc anticipat pentru această excepţie unică de la regula generală.
EnglishThat is why we need clear priorities and quantifiable targets in advance.
De aceea avem nevoie în avans de priorități clare și de ținte cuantificabile.
EnglishIs it possible that this is an advance effect of the free trade agreement?
E posibil ca acesta să fie un efect anticipat al acordului de liber schimb?
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Cineva a cerut ieri să se introducă notificarea prealabilă în Suedia.
EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Acest progres este un prim pas spre a nega ceea ce doresc speculatorii.
EnglishAt last they are reacting, but they are reacting after the event and not in advance.
În sfârşit reacţionează, însă reacţionează după eveniment şi nu înainte.
EnglishIt is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Astfel, cetăţenii europeni pot achiziţiona monede euro înainte de trecerea la noul regim.
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
La fel ca şi în vremurile sovietice, sentinţa s-a dat dinainte de către conducerea politică.
EnglishAdvance payments for countries worst hit by the crisis will be increased for 2010.
Plățile în avans pentru țările cele mai afectate de criză vor fi majorate pentru anul 2010.
EnglishI support the Klinz report in order to advance the process of reforming the rating agencies.
Sprijin raportul Klinz pentru a avansa procesul de reformă a agenţiilor de rating.
EnglishThis advance was due to Mr Costa's efforts until the very last second.
Această propunere se datorează eforturilor depuse de dl Costa până în ultimul moment.
EnglishIf you want to participate in this process, I kindly ask you to raise your hand way in advance.
Dacă doriţi să participaţi la acest proces, v-aş ruga să ridicaţi mâna din timp.
EnglishI understand that the Commission is proposing to scrutinise the national budgets in advance.
Înţeleg că a fost propusă de către Comisie analizarea în avans a bugetelor naţionale.
EnglishI will not repeat these, but suffice to say, this is a major advance for consumers.
Nu le voi repeta, dar este suficient să spun că acesta este un progres major pentru consumatori.
EnglishThis calls for improved and advance use of applied research.
Acesta atrage după sine utilizarea îmbunătăţită şi avansată a cercetării aplicate.
EnglishHowever, we do not believe that the Lisbon Treaty provides any real advance in this field.
Totuşi, nu considerăm că Tratatul de la Lisabona reprezintă un progres real în acest domeniu.
EnglishThose who murdered the two soldiers seek political advance through the path of violence.
Ucigaşii celor doi soldaţi britanici caută să obţină promovare politică urmând calea violenţei.
EnglishThe systematic introduction of standardised Colleges of Supervisors is a major advance.
Introducerea sistematică a Colegiilor de supraveghere standardizate constituie un progres major.
EnglishThis is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
Aş dori să văd aceste lucruri, şi nu o abordare de tipul "închideţi ochii şi mergeţi înainte”.