EN

advanced {adjectiv}

volume_up
advanced (dar şi: in advance, state of the art)
Difficulty levels: Beginner, novice, intermediate, advanced, expert
Niveluri de dificultate: Începător, novice, intermediar, avansat, expert
Select a difficulty level: Beginner, Intermediate, or Advanced.
Selectați un nivel de dificultate: Începător, Intermediar sau Avansat.
Choose a difficulty level—Beginner, Intermediate, or Advanced.
Alegeți un nivel de dificultate - Începător, Intermediar sau Avansat.
advanced (dar şi: developed)
advanced
advanced
volume_up
progresist {adj. m.} (avansat)
advanced (dar şi: progressive)
volume_up
ridicat {adj. m.} (înaintat)
Mr van Nistelrooij raised the matter of the Innovation Convention, and I would like to say that this is well advanced.
Dl van Nistelrooij a ridicat problema Convenției pentru inovare și mă bucur să spun că aceasta se află într-un stadiu foarte avansat.

Exemple de folosire pentru "advanced" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishClick the Advanced tab, and then click 4:3 (full screen) or 16:9 (widescreen).
Faceți clic pe fila Complex, apoi pe 4:3 (ecran complet) sau pe 16:9 (ecran lat).
EnglishClick Advanced Settings, click the Troubleshoot tab, and then click Change settings.
Faceți clic pe fila Setări complexe, pe fila Depanare, apoi pe Modificare setări.
EnglishDisplays advanced details about your computer's hardware for IT professionals.
Afișează detalii complexe despre hardware-ul computerului pentru profesioniștii IT.
EnglishClick Advanced, and then, under Invitations, select the time from the two lists.
Faceți clic pe Complex și sub Invitații selectați durata de timp din cele două liste.
EnglishOn the Advanced tab, click Outbound Security, and then select TLS Encryption.
Pe fila Complex, faceți clic pe Securitate de ieșire, apoi selectați Criptare TLS.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
Pe fila Complex, sub Setări, sub Securitate, efectuați una dintre următoarele:
EnglishClick the Security tab, click Advanced (custom settings), and then click Settings.
Faceți clic pe fila Securitate, pe Complex (setări particularizate), apoi pe Setări.
EnglishThe crisis in recent years has sorely tried most of the advanced economies.
Criza din ultimii ani a afectat în mod grav majoritatea economiilor avansate.
EnglishAdvanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
Editor complex etichete nu este inclus în această versiune de Windows Media Player.
EnglishOn Advanced tab, select Use software rendering instead of GPU rendering.
Pe fila Complex, selectați Se utilizează redarea software în locul redării GPU.
EnglishAdvanced mice might have additional buttons that can perform other functions.
Mouse-uri avansate au butoane suplimentare care pot executa alte funcții.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
În pagina Modificare setări plan, faceți clic pe Modificare setări de alimentare complexe.
EnglishAt the bottom of the Advanced DNS Manager pane, click Manage DNS Records.
În partea de jos a panoului Advanced DNS Manager, faceți clic pe Manage DNS Records.
EnglishIf you clicked Local intranet in the previous step, click Advanced.
Dacă ați făcut clic pe Intranet local la pasul anterior, faceți clic pe Complex.
EnglishYou can click Drive options (advanced), and then format your hard drive.
Puteți să faceți clic pe Opțiuni unitate (complex), apoi să vă formatați hard diskul.
EnglishClick the Advanced tab, and then, under Virtual memory, click Change.
Faceți clic pe fila Complex, apoi, sub Memorie virtuală, faceți clic pe Modificare.
EnglishWhat use are advanced technologies if we no longer have any raw materials?
La ce ne folosesc tehnologiile avansate dacă nu mai avem materii prime?
EnglishFrance has an advanced industrial economy and an efficient farm sector.
Franţa are o economie industrială avansată şi un sector agricol eficient.
EnglishWide-angle glass element lens for advanced, high-precision optics.
Controlează automat expunerea pentru videoclipuri luminoase, pline de culoare.
EnglishAdvanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.