Traducere engleză-română pentru "advanced options"

EN

"advanced options" română traducere

EN

advanced options {plural}

volume_up
advanced options
Click Advanced Options, and then do any of the following:
Faceți clic pe Opțiuni avansate, apoi alegeți una dintre următoarele variante:
(To access some options, you might need to click a "Preferences," "Properties," or "Advanced Options" link or button within the Print dialog box.)
Pentru a accesa unele opțiuni, trebuie să faceți clic pe o legătură sau un buton „Preferințe", „Proprietăți" sau „Opțiuni avansate" din caseta de dialog Imprimare.

Exemple de folosire pentru "advanced options" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou can click Drive options (advanced), and then format your hard drive.
Puteți să faceți clic pe Opțiuni unitate (complex), apoi să vă formatați hard diskul.
EnglishUnder Advanced options, select the check box next to each option that you want to use.
Sub Opțiuni complexe, selectați caseta de lângă fiecare opțiune pe care doriți să o utilizați.
EnglishWhen you have finished selecting advanced options, click Save.
După ce ați terminat de selectat opțiunile complexe, faceți clic pe Salvare.
EnglishIn the Advanced Options dialog box, click the Index Settings tab, and then click Rebuild.
În caseta de dialog Opțiuni complexe, faceți clic pe fila Setări index, apoi pe Reconstruire.
EnglishIn the Advanced Options dialog box, click the File Types tab.
În caseta de dialog Opțiuni complexe, faceți clic pe fila Tipuri de fișier.
EnglishIn the Advanced Options dialog box, click the Index Settings tab.
În caseta de dialog Opțiuni complexe, faceți clic pe fila Setări index.
EnglishClick Advanced Options, and then do any of the following:
Faceți clic pe Opțiuni avansate, apoi alegeți una dintre următoarele variante:
EnglishTo learn about rebuilding the index, see Change advanced indexing options.
Pentru a afla cum se reconstruiește indexul, consultați Modificarea opțiunilor de indexare complexe.
EnglishFor more information, see Advanced startup options (including safe mode).
Pentru informații suplimentare, consultați Opțiuni de pornire complexe (inclusiv modul de siguranță).
EnglishThe Advanced Boot Options screen lets you start Windows in advanced troubleshooting modes.
Ecranul Opțiuni de încărcare complexe vă permite să porniți Windows în moduri de depanare complexe.
EnglishBefore using the advanced options, you should first read Choosing an advanced recovery method.
Înainte să utilizați opțiunile complexe, ar trebui să citiți Alegerea unei metode de recuperare complexe.
EnglishFor more information about options, see Advanced startup options (including safe mode).
Pentru mai multe informații despre opțiuni, consultați Opțiuni de pornire complexe (inclusiv modul de siguranță).
EnglishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Advanced Options.
Faceți clic pe săgeata de sub fila Sincronizare, indicați spre dispozitiv, apoi faceți clic pe Opțiuni complexe.
English(For information about advanced indexing options, see Change advanced indexing options.)
(Pentru informații despre opțiunile complexe de indexare, consultați Modificarea opțiunilor de indexare complexe.)
EnglishFor more information about options, see Advanced startup options (including safe mode).
Pentru informații suplimentare despre opțiuni, consultați Opțiuni de pornire complexe (inclusiv modul de siguranță).
EnglishOn the Other tab, under General, click Advanced Options.
Pe fila Altele, sub General, faceţi clic pe Opţiuni complexe.
EnglishWhen you see the computer manufacturer's logo, repeatedly press the F8 key until the Advanced Boot Options screen appears.
Când vedeți sigla producătorului computerului, apăsați și țineți apăsată tasta F8.
EnglishFor more information about rebuilding the index, see Change advanced indexing options.
Pentru informații suplimentare despre reconstruirea indexului, consultați Modificarea opțiunilor de indexare complexe.
EnglishThe Advanced Boot Options menu lets you start Windows in advanced troubleshooting modes.
Meniul Opțiuni de încărcare complexe vă permite să porniți sistemul de operare Windows în moduri de depanare complexe.
EnglishIn the left pane, click Advanced speech options.
În panoul din stânga, faceți clic pe Setări complexe de vorbire.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

advanced adjectiv