Traducere engleză-română pentru "advent"

EN

"advent" română traducere

volume_up
advent {substantiv}
EN

advent {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "advent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am thinking here of the Industrial Revolution, the advent of representative democracy and the abolition of slavery.
Mă refer aici la revoluția industrială, apariția democrației reprezentative și abolirea sclaviei.
EnglishThe fact that we are able to improve this situation through the advent of reference networks is a great achievement.
Faptul că putem ameliora această situaţie prin introducerea reţelelor de referinţă reprezintă o realizare semnificativă.
EnglishHowever, we must take into account the advent and development of new technologies in order to boost the Observatory's effectiveness.
Pentru a mări eficienţa Observatorului, trebuie să ţinem însă cont de apariţia şi dezvoltarea noilor tehnologii.
EnglishThis Act was an extremely antagonistic and very symbolic reaction on President Bush's part to the advent of the ICC.
Această lege a fost o reacţie antagonică şi foarte simbolică din partea preşedintelui Bush la înfiinţarea Curţii Penale Internaţionale.
EnglishThe general prevention of State aid will lead to the advent not only of distortions of competition but also social distortions.
Tendinţa generală de a nu recurge la ajutoare de stat nu va duce doar la denaturarea concurenţei, ci şi la distorsiuni sociale.
EnglishI am very proud to have played a part, together with Mr Cashman, and with contributions from the Commission through Mrs Wallström, in its advent.
Sunt foarte mândră că am participat, împreună cu dl Cashman şi cu contribuţii din partea Comisiei, prin intermediul dnei Wallström, la această etapă iniţială.
EnglishIdeally, Iran would like to see the advent of an Islamic republic including political ayatollahs, Sharia law, the stoning of women and the hanging of homosexuals.
În mod ideal, Iranul ar dori instaurarea unei republici islamice care să includă ayatolahi politici, legea Sharia, lapidarea femeilor și spânzurarea homosexualilor.
EnglishIt is very positive to see that within South Korean society, too, a movement has come about that is campaigning, ultimately, for the advent of a law to abolish the death penalty.
Un semn pozitiv este apariţia, în cadrul societăţii sud-coreene, a unei mişcări care militează în favoarea adoptării unei legi de abolire a pedepsei cu moartea.
EnglishThe EU is becoming even wider and, with the advent of pan-European political parties, seemingly ever deeper, with this inability to achieve consensus being proved repeatedly.
UE se extinde tot mai mult, proces însoțit de apariția partidelor politice pan-europene, aparent tot mai profund, de incapacitatea de a ajunge la un consens, dovedită în mod repetat.

Sinonime (în engleză) pentru "advent":

advent
English
Advent