Traducere engleză-română pentru "adverse"

EN

"adverse" română traducere

volume_up
adversity {substantiv}
EN

adverse {adjectiv}

volume_up
adverse (dar şi: antagonistic, opposite)
It is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
Este important să reglementăm substanţele care au un efect advers demonstrat asupra sănătăţii umane.
This decision will have an irreversible adverse impact on the European economy's competitiveness.
Această decizie va avea un impact advers ireversibil asupra competitivităţii economiei europene.
Health-care-associated infections are a specific example of a very common adverse event.
Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt un exemplu specific de eveniment advers foarte obişnuit.

Exemple de folosire pentru "adverse" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Aceasta este prima dată când Curtea emite o opinie cu rezerve, nu una defavorabilă.
EnglishAdopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
Adoptarea unei astfel de decizii ar avea un impact negativ asupra economiei europene.
EnglishIn these circumstances, the adverse impact on the economy is expected to continue.
În aceste condiții este de așteptat ca impactul negativ asupra economiei să continue.
EnglishAchieving consensus would avoid an adverse impact on the European agricultural sector.
Un consens ar evita impactul negativ asupra sectorului agricol european.
Englishavoiding adverse consequences by reaching consensus between the Member States.
evitarea consecinţelor negative prin intermediul obţinerii unui consens între statele membre.
EnglishThe winter festival took place even under the most adverse of circumstances.
Festivalul de iarnă a avut loc chiar și în cele mai adverse condiții.
EnglishThis, in turn, would have adverse effects on food production and the economy.
Aceasta ar avea, la rândul său, efecte adverse asupra producţiei alimentare şi asupra economiei.
EnglishAdverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
Condiţiile meteorologice nefavorabile cauzează alte tragedii neaşteptate pe întreaga noastră planetă.
EnglishYoung people are more vulnerable to the adverse effects brought by the current economic situation.
Tinerii sunt mai vulnerabili la efectele adverse cauzate de actuala situaţie economică.
EnglishHealth-care-associated infections are a specific example of a very common adverse event.
Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt un exemplu specific de eveniment advers foarte obişnuit.
EnglishIt is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
Este important să reglementăm substanţele care au un efect advers demonstrat asupra sănătăţii umane.
EnglishThis decision will have an irreversible adverse impact on the European economy's competitiveness.
Această decizie va avea un impact advers ireversibil asupra competitivităţii economiei europene.
EnglishThe fluctuation of prices has an adverse effect on an already vulnerable livestock industry.
Fluctuaţia preţurilor are un efect negativ asupra unei industrii a creşterii animalelor deja vulnerabilă.
EnglishI am thinking of beneficial effects as well as adverse ones.
Mă gândesc la efectele benefice precum şi la cele adverse.
EnglishIf there are any adverse effects, these are illegal under EU law.
Dacă efectele sunt negative, contractul este ilegal!
EnglishThe Commission will in particular examine the potential cases of adverse tax consequences for investors.
Comisia va examina în special cazurile potenţiale de consecinţe fiscale adverse pentru investitori.
EnglishOn the contrary, if the single currency did not exist, the adverse effects of the crisis would be much greater.
Dimpotrivă, dacă moneda unică nu ar exista, efectele adverse ale crizei ar fi mult mai mari.
EnglishAdverse events occur among 8% to 12% of hospital patients in the Member States of the European Union.
Incidentele adverse au loc la 8-12% dintre pacienţii spitalizaţi din statele membre ale Uniunii Europene.
EnglishThe adverse effects of climate change have also been contributing to the worsening of the situation in Nigeria.
Efectele adverse ale schimbărilor climatice au contribuit la înrăutăţirea situaţiei din Nigeria.
EnglishEU-level coordination will be vital in this respect and may help eliminate the adverse effects.
Coordonarea la nivel comunitar va fi esențială în acest sens și poate contribui la eliminarea efectelor negative.

Sinonime (în engleză) pentru "adverse":

adverse
adversative
English
adversity