EN

to advertise [advertised|advertised] {verb}

volume_up
to advertise (dar şi: to publish)
The amendment that introduces certification and monitoring of Internet sites that publish said information further assures us that the information will not constitute advertising.
Amendamentul care introduce certificarea și monitorizarea site-urilor internet care publică informațiile menționate ne asigură în continuare că informațiile nu constituie publicitate.

Exemple de folosire pentru "to advertise" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhilst it stresses the right to advertise, it ultimately asserts the patient's right to information.
Deși subliniază dreptul de a face reclamă, afirmă în ultimă instanță dreptul pacientului la informație.
EnglishTo set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.
Pentru a lua inițiativa, Comisia ar trebui să facă publice condițiile convenite ale unei inițiative, atunci când acestea sunt convenite.
EnglishFinally, it is a good thing that it is to be impermissible to advertise a product as having properties that are beyond what it can offer.
În fine, este un lucru bun să nu mai fie permisă promovarea unui produs prin prezentarea unor proprietăţi pe care produsul nu le poate oferi.
EnglishI am fiercely opposed, for example, to the idea of authorising companies to advertise their medicines to patients via medical personnel.
Mă opun cu tărie, de exemplu, ideii de autorizare a companiilor pentru a face reclamă medicamentelor lor prin intermediul personalului medical.
EnglishWhen a Bluetooth device is set to be discoverable, it sends out radio signals to advertise its location to other devices and computers.
Când un dispozitiv Bluetooth este setat să poată fi descoperit, acesta trimite semnale radio pentru a anunța locația sa altor dispozitive și computere.
EnglishWhen a Bluetooth enabled device is set to be discoverable, it sends out radio signals to advertise its location to other devices and computers.
Când un dispozitiv Bluetooth este setat să poată fi descoperit, acesta trimite semnale radio pentru a anunța locația sa altor dispozitive și computere.
EnglishFor this, we need high quality training that is also harmonised throughout Europe and, at the same time, we need to advertise for this area.
Pentru aceasta, avem nevoie de pregătire profesională de înaltă calitate, armonizată pe tot teritoriul Europei şi, în acelaşi timp, trebuie să facem publicitatea acestui domeniu.
EnglishThis would represent a clear opportunity to advertise, something which we want to avoid and which would be inconsistent with our position against direct advertising to patients.
Aceasta ar fi o oportunitate clară de a face publicitate iar noi dorim să evităm acest lucru, care nu ar corespunde poziției noastre împotriva promovării directe către pacienți.
EnglishI voted against the resolution rejecting the indication of the presence of DHA in milk substitutes for babies because I think it is right to advertise the reasons for which DHA is added.
Am votat împotriva rezoluției care respinge indicarea prezenței de ADH în înlocuitorii de lapte pentru sugari, deoarece cred că este corect să se indice motivele pentru care se adaugă ADH.

Sinonime (în engleză) pentru "advertisement":

advertisement
advertiser
advertising
classified advertisement