EN

advice {substantiv}

volume_up
In Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
În Slovacia avem o zicală conform căreia "cine nu acceptă niciun sfat nu poate fi ajutat”.
A word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Un sfat și o cerere: trimiteți primul dvs. reprezentant în Republica Cipru:
We should remember this advice and be careful to heed it.
Ar trebui să ne amintim acest sfat și să ținem seama de el cu atenție.
advice
advice (dar şi: counsel)

Exemple de folosire pentru "advice" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere is contradictory legal advice about whether or not it already has such power.
Există avize juridice contradictorii în legătură cu deţinerea acestei atribuţii.
EnglishOn advice from the United Nations, we resisted the urge to travel to Haiti immediately.
La sfatul Naţiunilor Unite, am rezistat impulsului de a merge în Haiti imediat.
EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Aceste întrebări au fost adresate unui serviciu european de consiliere a consumatorilor.
EnglishThis advice is now available in all official languages on the Commission website.
Recomandările sunt în prezent disponibile pe site-ul Comisiei, în toate limbile oficiale.
EnglishYou will find other useful advice in this section if things should go wrong.
În această secţiune veţi găsi sfaturi utile în cazul în care întâmpinaţi vreo problemă.
EnglishSo far this year, over 23 000 people have used the guide to obtain advice.
Până în acest an, peste 23 000 de oameni au folosit ghidul pentru a obţine consiliere.
EnglishIn Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.
În Slovacia avem o zicală conform căreia "cine nu acceptă niciun sfat nu poate fi ajutat”.
EnglishA word of advice and a request: send your first representative to the Republic of Cyprus.
Un sfat și o cerere: trimiteți primul dvs. reprezentant în Republica Cipru:
EnglishIt is not enough just to hand out advice; we need to offer help as well.
Nu este suficient doar să oferim consiliere; trebuie să acordăm și ajutor.
EnglishHowever, I should like to give Orlov some advice - think before you speak.
Totuși, i-aș da un sfat dlui Orlov - să gândească înainte să vorbească.
EnglishYou can also find advice to help you succeed in the world of work!
Poţi, de asemenea, să găseşti sfaturi care să te ajute să reuşeşti în câmpul muncii!
EnglishOften, such advice is to contact a member of the European network of Ombudsmen.
Adesea, o astfel de recomandare este de a contacta un membru al Reţelei europene a ombudsmanilor.
EnglishFollowing the advice of the committees, we move on to the speakers on behalf of the party groups.
În urma avizului comitetelor, trecem la vorbitorii din partea grupurilor politice.
EnglishThe EU advice or assistance services can help you with this.
Serviciile de asistenţă şi consiliere English ale UE vă pot ajuta în acest sens.
EnglishMrs Lepage asked Commissioner Dalli whether he was aware of the Council's legal advice.
Dna Lepage l-a întrebat pe comisarul Dalli dacă acesta cunoștea opinia juridică a Consiliului.
EnglishIt provides information, guidance and advice to EU citizens and businesses.
Acesta furnizează informaţii, orientări şi consiliere pentru cetăţenii şi întreprinderile din UE.
EnglishIf you feel discriminated against, you can seek personalised advice.
Dacă vă simţiţi discriminat, puteţi solicita consiliere personalizată.
EnglishMay I give you one piece of advice: keep Europe focused on its core task.
Permiteţi-mi să vă dau un sfat: menţineţi Europa concentrată asupra principalelor sale sarcini.
EnglishWhere can I turn for personalised advice and further information?
De unde pot primi consultanţă personalizată şi informaţii suplimentare?
EnglishOur proposal is indeed based on the scientific advice to CITES.
Propunerea noastră este bazată într-adevăr pe recomandările ştiinţifice adresate CITES.