Traducere engleză-română pentru "advisory"

EN

"advisory" română traducere

EN

advisory {adjectiv}

volume_up
advisory (dar şi: consultative, consultatory)
The reasons why it was proposed to set up an advisory group are absolutely understandable.
Motivele pentru care a fost propusă alcătuirea unui grup consultativ este cât se poate de logică.
Ladies and gentlemen, the European Parliament has only an advisory role under the Euratom Treaty.
Doamnelor și domnilor, Parlamentul European are rol consultativ potrivit Tratatului Euratom.
This company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Această societate i-a promis de asemenea un rol plătit ca membru al Consiliului consultativ internațional al acesteia.
advisory (dar şi: informative)

Exemple de folosire pentru "advisory" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, we still lack access to the advisory working parties within the Commission.
Totuşi, ne lipseşte încă accesul la grupurile de lucru consultative din cadrul Comisiei.
EnglishOn average the EESC delivers 170 advisory documents and opinions a year.
În medie, CESE elaborează anual 170 de avize şi documente consultative.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
În acelaşi timp, agenţiile regionale de consultanţă nu beneficiază nici ele de expertiza necesară.
EnglishThe reasons why it was proposed to set up an advisory group are absolutely understandable.
Motivele pentru care a fost propusă alcătuirea unui grup consultativ este cât se poate de logică.
EnglishRosita should insist and, if necessary seek help from the EU advisory services.
Rosita trebuie să-şi apere drepturile şi, în caz de nevoie, să contacteze serviciile de consultanţă ale UE.
EnglishLadies and gentlemen, the European Parliament has only an advisory role under the Euratom Treaty.
Doamnelor și domnilor, Parlamentul European are rol consultativ potrivit Tratatului Euratom.
EnglishAnother discussion forum with the Member States is the Advisory Committee on Public Procurement.
Un alt forum de discuţie cu statele membre este Comitetul consultativ pentru achiziţii publice.
EnglishThe Council and the Commission are assisted by an Economic and Social Committee acting in an advisory capacity.
Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi Social, cu rol consultativ.
EnglishThis company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Această societate i-a promis de asemenea un rol plătit ca membru al Consiliului consultativ internațional al acesteia.
EnglishOne example of this is Berlin, where the unions have set up an advisory centre for posted workers.
Un exemplu în acest sens este Berlinul, unde sindicatele au înființat un centru de consiliere pentru lucrătorii detașați.
EnglishThe new regulation establishes two procedures for this: an advisory and an examination procedure.
Iniţiativa trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de persoane provenind dintr-un număr semnificativ de state membre.
EnglishThe agreement on a gas advisory forum and the improved early warning mechanism are among these.
Între acestea se numără acordul privind un forum consultativ în domeniul gazului şi mecanismul îmbunătăţit de avertizare timpurie.
EnglishSecondly, decentralisation and a broader inclusion of interested parties and advisory bodies in the process.
În al doilea rând, descentralizarea şi o includere mai amplă a părţilor interesate şi a organismelor consultative în proces.
EnglishFour independent advisory boards have presented a proposal, to which the Commission has yet to give a satisfactory response.
Patru comitete consultative au prezentat o propunere la care Comisia nu a oferit încă un răspuns satisfăcător.
EnglishThe Committee of the Regions is an advisory body representing local and regional authorities in the European Union.
Comitetul Regiunilor este un organism consultativ care reprezintă autorităţile locale şi regionale din Uniunea Europeană.
EnglishI welcome the fact that the representations and offices in the Member States will act as interfaces and advisory bodies.
Salut faptul că reprezentanțele și birourile din statele membre vor avea rol de interfețe și organisme consultative.
EnglishConflicts of interest have been overcome: there will be no advisory services in addition to credit rating activities.
Conflictele de interese au fost depăşite: nu vor exista servicii de consultanţă complementare activităţilor de rating al creditului.
EnglishThe sector was specifically consulted in the framework of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture in the course of 2008.
Sectorul a fost consultat în mod specific în cadrul Consiliului consultativ pentru pescuit şi acvacultură în cursul anului 2008.
EnglishThe opinion of Parliament in Brussels is advisory and now, as in the past, the decision lies in the hands of the Council's politicians.
Avizul Parlamentului de la Bruxelles este consultativ şi, acum, ca şi în trecut, decizia stă în mâna politicienilor din Consiliu.
EnglishHowever, the identity of the members of these advisory bodies, which meet behind closed doors, remains a closely guarded secret.
Identitatea membrilor acestor organisme consultative, care se întâlnesc în spatele ușilor închise, rămâne, totuși, un secret bine păstrat.

Sinonime (în engleză) pentru "advisory":

advisory