Traducere engleză-română pentru "aegis"

EN

"aegis" română traducere

volume_up
aegis {substantiv}
EN

aegis {substantiv}

volume_up
We therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Prin urmare cerem o anchetă independentă sub egida Organizației Națiunilor Unite.
Is it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Este esenţial ca aceste negocieri să aibă loc sub egida ONU?
The main elements of the Copenhagen Agreement are now under the aegis of the UN.
Principalele elemente ale Acordului de la Copenhaga sunt acum sub egida ONU.

Exemple de folosire pentru "aegis" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe main elements of the Copenhagen Agreement are now under the aegis of the UN.
Principalele elemente ale Acordului de la Copenhaga sunt acum sub egida ONU.
EnglishWe therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Prin urmare cerem o anchetă independentă sub egida Organizației Națiunilor Unite.
EnglishSecondly, the Structural Fund must not be centralised under the aegis of the Commission.
În al doilea rând, fondurile structurale nu pot fi centralizate sub egida Comisiei.
EnglishIs it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Este esenţial ca aceste negocieri să aibă loc sub egida ONU?
EnglishAbove all, the Serbian Government has shown its readiness to engage in fresh dialogue with Kosovo under the aegis of the EU.
Mai ales, guvernul sârb şi-a arătat disponibilitatea de a se angaja într-un dialog reînnoit cu Kosovo sub egida UE.
EnglishAn Africa-Europe summit , under the aegis of the Organisation of African Unity and the European Union, is held in Cairo, Egypt.
La Cairo (Egipt) are loc summitul Europa - Africa, sub egida Organizaţiei Unităţii Africane şi a Uniunii Europene.
EnglishOur representation is not opposed to all the expressions in the report which strongly support a solution to the issue under the aegis of the UN.
Declaraţia noastră nu se opune celor din raport care susţin vehement varianta unei soluţii sub egida ONU.
EnglishPresident Medvedev's proposal for a wider discussion of Euro-Atlantic security has led to a new process of talks under the aegis of the OSCE.
Propunerea preşedintelui Medvedev de a organiza o dezbatere mai amplă asupra securităţii euro-atlantice a dus un nou proces nou dezbateri sub egida OSCE.
EnglishSecond, under the aegis of the European Union, new structures of cooperation between EBRD and EIB offer great new opportunities for us to work together.
În al doilea rând, sub egida Uniunii Europene, noile structuri de cooperare între BERD şi BEI ne oferă noi şanse deosebite de a lucra împreună.
EnglishIt implies the standardisation of European diplomacy under the aegis of herself and the Commission, and the negation of Member States' powers in the matter.
Aceasta implică standardizarea diplomaţiei europene sub egida domniei sale şi a Comisiei şi negarea puterilor statelor membre în acest domeniu.
EnglishSecondly, I assume that new nuclear power plants will be built in Europe under the aegis of the Member States, their national parliaments and governments.
În al doilea rând, presupun că se vor construi noi centrale nucleare în Europa sub egida statelor membre, a parlamentelor și guvernelor lor naționale.
EnglishNext we turn to the research projects under the aegis of the Euratom framework programme relating to the consequences of the accident and how these are to be overcome.
În continuare ne ocupăm de proiectele aflate sub egida programului-cadru Euratom privind consecințele accidentului și modul de a le depăși.
EnglishOn the African side, a civil society steering group has also been recently put in place under the aegis of the Economic, Social and Cultural Council of the African Union.
Şi de partea africană a fost creat recent un grup de coordonare a societăţii civile, sub egida Consiliului Economic, Social şi Cultural al Uniunii Africane.
EnglishLast week, an important conference on internet governance took place under the aegis of the UN and it was also attended by a delegation from the European Parliament.
Săptămâna trecută s-a desfăşurat o conferinţă importantă pe marginea guvernării internetului, sub egida ONU, la care a participat şi o delegaţie din partea Parlamentului European.

Sinonime (în engleză) pentru "aegis":

aegis
Mai multe cuvinte