Traducere engleză-română pentru "aeronautical"

EN

"aeronautical" română traducere

RO
volume_up
aeronaut {substantiv}
EN

aeronautical {adjectiv}

volume_up
1. Aviaţie
aeronautical

Exemple de folosire pentru "aeronautical" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishGeneral and business aviation is an important sector of the EU aeronautical industry, worth about EUR 2.3 billion annually.
Aviaţia generală şi de afaceri este un important sector al industriei aeronautice din Europa, reprezentând aproximativ 2,3 miliarde de euro anual.
EnglishTogether, we have also all been able to make the aeronautical industry realise that the institutions are capable - I repeat and I stress - of tackling a difficult crisis.
Împreună am reuşit să facem ca industria aeronautică să realizeze că instituţiile sunt capabile - repet şi subliniez - să abordeze o criză dificilă.
EnglishPassengers also lose out because, among other things, aeronautical safety will tend to be left to the whim of cost/benefit considerations by companies.
Pasagerii pierd, de asemenea, deoarece, printre altele, siguranța aeronautică va tinde să fie lăsată la toanele considerațiilor în materie de costuri/beneficii de către companii.
EnglishThis Agreement will bring the mutual recognition of certification systems for an aeronautical product, part or appliance in terms of airworthiness and maintenance.
Acest acord va aduce recunoașterea reciprocă a sistemelor de certificare pentru un produs aeronautic, piesă de schimb sau echipament în ceea ce privește navigabilitatea și întreținerea.
EnglishImporting authorities will be able to issue their own certificates on aeronautical products, parts or appliances without duplicating all the assessments carried out by the exporting authority.
Autoritatea importatoare va putea emite propriul certificat pentru produsul aeronautic, piesa de schimb sau echipament fără o duplicare a evaluărilor efectuate de autoritatea exportatoare.

Sinonime (în engleză) pentru "aeronautical":

aeronautical
English
aeronaut
aeronautics
aeronautic