Traducere engleză-română pentru "affair"

EN

"affair" română traducere

volume_up
affair {substantiv}
volume_up
affairs {substantiv}
RO
volume_up
affaire {substantiv}
EN

affair {substantiv}

volume_up
Otherwise, and I would like to make this quite clear, it is a Hungarian affair.
Altfel, și aș dori să clarific acest lucru, este o chestiune maghiară.
However, what I would like to denounce today is something that I feel is the most absurd aspect of this sad affair.
Totuși, astăzi aș dori să condamn un lucru care mi se pare cel mai absurd din această afacere tristă.
I am very thankful for the Committee on Budgetary Affairs' initiative to do this.
Sunt foarte recunoscătoare pentru iniţiativa Comisiei pentru bugete de a realiza acest lucru.
However, what I would like to denounce today is something that I feel is the most absurd aspect of this sad affair.
Totuși, astăzi aș dori să condamn un lucru care mi se pare cel mai absurd din această afacere tristă.
He is a Dutch national who was extradited to Poland on the basis of a European Arrest Warrant for an affair dating back to the mid-1990s.
Acesta este un cetăţean olandez care a fost extrădat în Polonia în baza unui mandat european de arestare pentru o afacere de la mijlocul anilor 1990.
This whole affair has been managed by the Agency's Management Board in an extremely casual way, which makes it impossible to build trust.
Toată această afacere a fost gestionată de către consiliul de administrație al agenției într-un mod extrem de obișnui, ceea ce face imposibilă dezvoltarea încrederii.
affair (dar şi: matter, question)
volume_up
pricină {f} (chestiune)
affair (dar şi: matter)
volume_up
treabă {f} (chestiune)
However, I think that, although this Yemen affair has been raised in the European Parliament, it is not the European Union's job to adopt a position on this.
Cu toate acestea, cred că, deși această problemă a Yemenului a fost ridicată în Parlamentul European, nu este treaba Uniunii Europene să adopte o poziție în această privință.

Exemple de folosire pentru "affair" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSpecifically, I would ask if the Battisti affair can be included as an urgent matter.
Mai exact, aş dori să ştiu dacă afacerea Battisi poate fi inclusă ca problemă urgentă.
EnglishOtherwise, and I would like to make this quite clear, it is a Hungarian affair.
Altfel, și aș dori să clarific acest lucru, este o chestiune maghiară.
EnglishThe other thing is the media law, which is Hungary's internal affair ...
Celălalt este legea privind mass-media, care reprezintă o problemă internă a Ungariei
EnglishWe need to be generous in order to ensure that we do not make terrorism an electoral affair.
Trebuie să fim generoşi pentru a ne asigura că nu facem din terorism un târg electoral.
EnglishThis issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
Această problemă nu poate fi considerată o problemă internă între polonezi şi belaruşi.
EnglishThis is why, for example, it is important that Icesave issues remain a bilateral affair.
Iată de ce, de exemplu, este important ca problemele Icesave să rămână o chestiune bilaterală.
EnglishThis is not only Baroness Ashton's affair; it is also Mr De Gucht's and the entire Commission's affair.
Aceasta nu este doar problema baronesei Ashton, ci și a dlui De Gucht și a întregii Comisii.
EnglishI think that raising awareness among the parents who come to our countries to work is also our affair.
Cred că este de datoria noastră să sensibilizăm părinţii care vin să lucreze în ţările noastre.
EnglishThe Greek affair is merely an illustration of what Europe ought to be, but is in reality not yet.
Situaţia Greciei este doar o ilustrare a ceea ce ar trebui să fie Europa, dar în realitate încă nu este.
EnglishThe Porsche affair is very significant in this regard.
Afacerea Porsche este foarte semnificativă în această privință.
EnglishI would be grateful if the Commissioner could give us his frank appraisal of the Ergenekon affair.
I-aş fi recunoscător dlui comisar dacă ne-ar putea oferi evaluarea sa onestă cu privire la cazul Ergenekon.
EnglishThis affair of barriers to trade is being tackled as if the problems were only of a technical nature.
Această chestiune a barierelor comerciale este abordată ca şi cum problemele ar fi de natură exclusiv tehnică.
EnglishIt is high time that all possible steps were taken to achieve a breakthrough in this long drawn-out affair.
Este timpul ca toţi paşii posibili să fie făcuţi pentru a ajunge la un rezultat în această problemă veche.
EnglishFirstly in terms of its passivity in the benfluorex, or Mediator, affair - it is totally unacceptable.
În primul rând, în ceea ce privește pasivitatea sa total inacceptabilă în privința benfluorexului, sau Mediator.
EnglishHowever, what I would like to denounce today is something that I feel is the most absurd aspect of this sad affair.
Totuși, astăzi aș dori să condamn un lucru care mi se pare cel mai absurd din această afacere tristă.
EnglishI believe that the debate, and all that everyone has contributed, has shown the importance of the affair.
Cred că dezbaterea și contribuțiile aduse de toți cei care au participat la ea au demonstrat importanța subiectului.
EnglishThis tariff reduction affair may end up achieving nothing, or it could open a new era in trade relations.
Această reducere tarifară fie se va dovedi total inutilă, fie va deschide o nouă eră în domeniul relațiilor comerciale.
EnglishI believe that the European institutions will not charge into this affair like a bull in a china shop.
Consider că instituţiile europene nu ar trebui să intervină în această problemă ca elefantul într-un magazin de porţelanuri.
EnglishLastly, you have witnessed the scandal at EFSA with the Banati affair and the questions raised by the panel.
În cele din urmă, ați asistat la scandalul din cadrul EFSA cu afacerea Banati și întrebările ridicate de către comitet.
EnglishYet that affair could be something that breaks the bad habits of a bad relationship between neighbours.
Dar această situație ar putea fi prilejul de a elimina obiceiurile proaste care au marcat o proastă relație între țări vecine.